Gymnasieelever ryger og drikker for meget

Statens Institut for Folkesundhed offentliggør stor trivselsundersøgelse blandt 75.000 gymnasie- og erhvervsskoleelever.

Eleverne på de danske gymnasier og erhvervsskoler trives generelt fint - men der er også en del, der døjer med lavt selvværd, og andre der ryger og drikker for meget.

Sådan lyder konklusionen i en stor undersøgelse blandt 75.000 elever over hele landet - Ungdomsprofilen 2014 - som er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

- Det overordnede billede er, at mange unge har det godt. De er glade for deres skole og har gode sociale relationer til forældre og venner, og det er jo positivt. Men samtidig må vi konstatere en række bekymrende fund. En større del af de unge har for eksempel lavt selvværd, de sover dårligt og er utilfredse med deres krop. Og vi ser også, at mange har en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd. De ryger og drikker meget, siger Janne Tolstrup, professor og forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed.

Undersøgelsen viser, at 46 procent af gymnasieleverne og 57 procent af eleverne på erhvervsskolerne ryger dagligt eller lejlighedsvist, mens godt hver femte drikker mere end Sundsstyrelsens anbefalinger.

Og det er ifølge Janne Tolstrup bekymrende "ud fra et folkesundhedsperspektiv".

Udvalgte tal fra undersøgelsen

* Alkoholforbrug - så mange gymnasieelever drikker over genstandsgrænserne: Region Nordjylland 21 procent, Region Midtjylland 21 procent og Region Hovedstaden 20 procent.

* Rygning - så mange gymnasielever ryger dagligt: Region Nordjylland 9,7 procent, Region Midtjylland 9,9 procent og Region Hovedstaden 15 procent.

* Euforiserende stoffer: Så mange gymnasieelever har brugt hash, pot eller skunk inden for den seneste måned: Region Nordjylland 8,6 procent, Region Midtjylland 10 procent og Region Hovedstaden 15 procent.

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Livsstil.