VIA forudser mangel på pædagoger

Den store tilstrømning af flygtningebørn kommer til at betyder mangel på pædagoger i Region Midtjylland. Det mener VIA University College.

Der bliver mangel på pædagoger, hvis ikke Uddannelsesministeriet vælger at opjustere antallet af praktikpladser til pædagogstuderende. Behovet skyldes det store antal nye flygtningebørn, et generelt stigende børnetal frem til 2025 og lav ledighed blandt pædagoger.

Alene flygtningetilstrømningen medfører ifølge beregninger fra Kommunernes Landsforening (KL), at der for 2016 og 2017 kommer 6.000 nye flygtningebørn i alderen 0-5 år til Danmark. 6.000 nye flygtningebørn svarer på landsplan til 80 nye daginstitutioner og ansættelse af 1.200 ekstra pædagoger.

På baggrund af udsigten til for få pædagogstudiepladser har VIA University College netop sendt et brev til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her gør VIA opmærksom på problemstillingen.

 

Ansøgning om 100 ekstra pædagoguddannelsespladser i Region Midtjylland
I studieåret 2016/2017 ønsker VIA Pædagoguddannelsen at øge antallet af uddannelsespladser med 100 - fra i dag i alt 1.275 pædagogstudiepladser til 1.375 i Aarhus, Grenå, Horsens, Randers, Ikast, Viborg og Holstebro.

- Reelt har kommunerne et behov for 310 ekstra pædagoguddannelsespladser i Region Midtjylland fra 2016/2017, hvis man skal tro beregninger fra kommunernes egen forening, KL, siger uddannelseschef for VIA Pædagoguddannelsen, Peter Møller Pedersen.

I første omgang har VIA University College dog valgt kun at søge om at øge antallet af pædagoguddannelsespladser med 100 af hensyn til de midtjyske kommuners aktuelle kapacitet.
 

13 procent flere småbørn frem til 2025 og ledighed på 3,4 procent
Peter Møller Pedersen henviser i brevet fra VIA Pædagoguddannelsen til Uddannelsesministeriet til de kommende mange flygtningebørn i Danmark. Samtidig fremhæver han data fra Danmarks Statistik, der dokumenterer en stigning i børnetallet for de 0-5 årige på 11.156 børn i Region Midtjylland fra 2015 til 2025. Det svarer til en stigning på 13 procent.

En opgørelser fra Danmarks Statistik for de to A-kasser BUPL og SL-A, som organiserer pædagoger, at der er lav ledighed blandt pædagoger. Den gennemsnitlige ledighed for pædagoger fra 2007 og frem til i dag ligger på 3,4 procent og er dermed på niveau med den gennemsnitlige strukturelle ledighed i en normal konjunktursituation. 

Problemstilling for alle landets syv professionshøjskoler
- Det er på baggrund af de statistiske data, at VIA Pædagoguddannelsen ansøger Uddannelsesministeriet om at øge antallet af pædagoguddannelsespladser i Region Midtjylland. Tidligere fremførte argumenter om, at tilstrømningen af flygtningebørn kompenseres af faldende børnetal herhjemme, mener vi ikke holder vand, siger Peter Møller Pedersen.

VIA Pædagoguddannelsen appellerer i brevet til Uddannelsesministeriet til at få mulighed for at uddybe sin dokumentation og argumenter, inden Uddannelsesministeriet tager endelig stilling til, hvor mange praktikpladser til pædagogstuderende, de vil have på professionshøjskolerne i de kommende år. I brevet har Peter Møller Pedersen derfor bedt om et møde med Uddannelsesministeriet.

Peter Møller Pedersen understreger i øvrigt, at alle landets syv professionshøjskoler vurderer, at der er behov for at lade antallet af pædagoguddannelsespladser stige for at matche arbejdsmarkedets behov fremover.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.