Flere kommer i arbejde i Midt- og Vestjylland

I det midt- og vestjyske er ledigheden faldet, og beskæftigelsen er steget det sidste år.

Fra november 2015 til november 2016 faldt ledigheden med 338 personer. Det svarer til et fald på 5,2 procent.

Samtidig er beskæftigelsen for lønmodtagere steget med 1.654 fra september 2015 til september 2016. Det viser tal fra RAR (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd) Vestjylland.

- Det glæder mig, at RAR Vestjylland det seneste år har oplevet stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Pr. 1. oktober er visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere ændret, så et større antal personer indgår i arbejdsstyrken og tæller med i ledighedsstatistikken. Alligevel falder ledigheden i RAR Vestjylland, og med de lave ledighedsniveauer inden for en række fagområder er flere hænder på det vestjyske arbejdsmarked mere end velkomne, siger Karin Østerby, formand for RAR Vestjylland.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er steget fra 163.040 i september 2015 til 164.694 i september 2016. Den faktiske stigning er størst i Herning med 668 og Viborg med 317. Procentuelt er stigningen størst i Herning, hvor den er på 2 procent, og i Ikast-Brande, hvor den er på 1,6 procent.

Ledigheden er faldet 5,2 pct. i Vestjylland i det seneste år. Lemvig og Holstebro har dog oplevet stigende ledighed. Procentuelt er ledigheden faldet mest i Ringkøbing-Skjern med 15,3 pct. og Struer med 9,2 pct..   

Ledigheden er 2,7 pct. for mænd og 3,7 pct. for kvinder. Ledighedsprocenten er højest blandt 25-29 årige for begge køn med 5,6 pct. for mænd og 8,2 pct. for kvinder.

RAR Vestjylland dækker Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg.