Flere danske landmænd dropper ploven

Antallet af landmænd, der dyrker jorden uden plov, er vokser med en fjerdedel på to år.

Et af landmandens ældste redskaber er så småt begyndt at blive upopulær på de danske marker. Antallet af marker, der dyrkes uden brug af plov, er fra 2016 til 2018 vokset med en fjerdedel, viser tal fra Danmarks Statistik.

I hektarer betyder den udvikling, at der på de to år er føjet 66.000 hektarer til mængden af landbrugsjord, der dyrkes uden pløjning.

Dermed er det 319.000 hektarer, hvilket udgør 12 procent af det samlede danske landbrugsareal, der dyrkes, uden at ploven kommer på arbejde.

Morten Bjerre Nielsen fra Sørvad går i år all-in på ikke at pløje sin jord før såning.

Dyrkning uden at pløje er et af de tiltag, som FN anbefaler for at bidrage til et øget biodiversitet og gøre godt for klimaet ved at spare på brændstoffet til traktorer.

Det er ifølge tallene fra Danmarks Statistik særligt i Vestjylland og Vest- og Sydsjælland, at ploven bliver i garagen eller laden. De to regioner står for henholdsvis 15.400 og 12.000 hektarer af de 66.000 hektarer, der ikke længere pløjes.

De pløjefri landmænd er typisk yngre end den gennemsnitlige landmand. Det er samtidig oftere konventionelt landbrug - kun to procent er økologisk landbrug.

/ritzau/


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.