Fisketegn giver millioner i statskassen

40 millioner kroner tjener staten på fisketegn, de skal nu bruges på at styrke bestandene

Når der hvert år sælges fisketegn, giver det indtægter til staten på cirka 40 millioner kroner. De penge fortalte Miljø- og Fødevareministeren i dag, at han vil bruge til fiskepleje og til at styrke bestandene - noget som lystfiskerne glæder sig til.

Peter Larsen er lystfisker, og selvom han ikke fik fisk på krogen i dag, var han stadig en glad mand. For han er godt tilfreds med, at pengene han betaler for sit fisketegn, kommer tilbage til naturen. 

- Jeg synes, det er helt genialt. Når de penge kommer tilbage til naturen, betyder det også et eller andet sted et bedre fiskeri, fortæller Peter Larsen.

De 40 millioner kroner som Miljø- og Fødevareministeriet regner med at få ind, skal blandt andet bruges til forplejning af fiskene og deres leveforhold.

- Vi synes, det er enormt vigtigt, at bruge de midler på at skabe bedre fiskebestande, skabe flere oplevelser for danskerne og få mere forskning i vores lystfiskeri. Og så er regeringen i gang med at udvikle en lystfiskerstrategi, som skal understøtte det her, siger Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen. 

Og det skaber glæde hos lystfiskerne. 

- Det betyder, at vi arbejder hen imod, at bestandene kan blive selvreproducerende, altså at naturen kan klare sig selv, forklarer Formanden for Sammenslutningen ved Storå, Gunnar Pedersen. 

Nogle af pengene skal også bruges til at DNA-teste havørreder. 

- Det er vigtigt, at vi kender vores bestande, at vi kender, hvor er det, de færdes, så vi kan være meget målrettede i vores måde at udvikle vores lystfiskeri på. Akkurat som vi har gjort det i åer og vandløb, hvor vi har forsøgt at beskytte den oprindelige Skjern Å bestand, siger Esben Lunde Larsen.

En god ide mener formanden for Sammenslutningen ved Storå.

- Hvis man eksempelvis sætter fisk ud, er det vigtigt at vide, at det er fisk, der hører til de vandløb, som de kommer fra oprindeligt, og også vide hvor de svømmer henad, så man kan optimere den forvaltning, siger Gunnar Pedersen.

Og ved Storåen er man også godt tilfreds med de nye projekt. 

- Jeg tænker det er rigtig fint. Mere viden om fisken vil også betyde, at vi kommer til at kende lidt mere til dens behov og måske få mulighed for at skabe nogle bedre vilkår for den, siger lystfisker Peter Larsen.

I 2016 udstedte Landbrug- og Fiskeristyrelsen over 200.000 fisketegn.