Dobbelt så meget piratfiskeri ved kysterne

Fødevarestyrelsen har med en øget kontrolindsats fundet mere end dobbelt så mange tilfælde af ulovligt fiskeri.

Fiskerikontrollen har siden november sidste år øget indsatsen imod det ulovlige fiskeri langs kysterne. I kampagneperioden er det resulteret i at myndighederne har opdaget mere end dobbelt så mange tilfælde af ulovligt fiskeri.

- Vi har de seneste ti år arbejdet målrettet for, at der skal afsættes flere ressourcer til kontrollen med det rekreative fiskeri. Resultaterne viser jo med al tydelighed, at når man øger kontrollen, så får man også afdækket for det helt uacceptable omfang af det ulovlige fiskeri. Det understreger behovet for mere permanent forøgelse af kontrollen, siger formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen.

Strengere straffe for ulovlige ruser og garn

De konstaterede lovovertrædelser er typisk brug af ulovlige ruser og garn for tæt på land eller i fredningsbælter nær kysterne. I kampagneperioden har Fødevarestyrelsen konstateret 622 lovovertrædelser af den slags mod 290 i samme periode året før.

Sportsfiskerforbundet er godt tilfredse med den øgede indsats, men drømmer også om hårdere straffe til piratfiskerne.

- Vi må konstatere, at de nuværende strafmuligheder ikke er afskrækkende nok. Derfor foreslår vi, at der foruden en øget kontrolindsats også skal være meget skrappere sanktioner for de grove bevidste tilfælde af piratfiskeri samt mulighed for at beslaglægge piratfiskernes både og biler, siger Verner W. Hansen.

De fleste piratfiskere slipper med en bøde, som har en minimumsgrænse på 2.500 kr. Ulovlige garn og ruser konfiskeres og destrueres som det er i dag.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.