Deltidslandmænd milliarder værd

Deltidslandbrug giver et ordentligt bidrag til den danske samfundsøkonomi i form af 25 milliarder årligt.

Danske deltidslandmænd bidrager gevaldigt til samfundsøkonomien. Hele 25 milliarder kommer fra deltidslandmænd, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

- Ser vi på bruttoværditilvækst, der er en god indikator for bruttonationalproduktet, så udgør deltidssegmentets andel 0,6 procent, hvilket er overraskende højt, forklarer Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef i Videnscentret for Landbrug.

De 30.000 deltidslandmænd genererer foruden milliardbidraget yderligere med 21.400 fuldtidsjob om året.

- Jeg håber, at vi med analysen i hånden får lettere ved at illustrere for politikerne, at vi udgør en ressource, som er med til at skabe den vækst, liv og aktivitet, der gør det attraktivt at bo i og udvikle landdistrikterne, siger Niels Pedersen Qvist, der er formand for Danske Deltidslandmænd.

Deltidslandbrug udgør 60-80 procent af landbrugene i hele landet, og det gennemsnitlige deltidslandbrug udgør 34 hektar.