Bierne lider: Det kan du gøre for at hjælpe dem

Biavlerforeningen opfordrer alle til at gøre en indsats for at hjælpe bierne i Danmark.

Bierne har det ikke nemt i disse dage. Foto: GEORGES GOBET / Ritzau Scanpix

Foråret er på vej, og det samme er bisæsonen.

Læs også Forskere uenige om øko-honningbien: Bandit eller sød fyr?

Men både vilde bier og honningbier er pressede i Danmark, og det kan få alvorlige følger for vilde planter og de afgrøder, som er afhængige af insektbestøvning, skriver Biavlerforeningen i en pressemeddelelse.

Bierne lever nemlig af blomsternes nektar og pollen. Under indsamlingen flytter de pollen fra blomsternes støvknapper til deres støvfang, og denne proces kaldes bestøvning.

- På verdensplan findes der henved 20.000 arter af bier, heraf er der i tidens løb fundet 288 arter af bier i Danmark. Både honningbierne og de vilde bier har det svært. Det vidner beretninger om massive tab af honningbifamilier gennem de seneste vintre om. Det er også veldokumenteret at der historisk er sket en tilbagegang af vilde bier, fortæller Yoko L. Dupont, der er Ph.D. på Institut for Bioscience – Plante- og insektøkologi på Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

De kommer med en ny kampagne, der hedder ”Bliv Bivenlig”, der fortæller om, hvad vi alle kan gøre for at hjælpe bierne. Både haveejere, landmænd, skovejere og kommuner.

DET KAN DU GØRE

  • ”Så og plant bivenligt”, der særligt handler om at øge biernes fødegrundlag ved at så og plante bivenlige planter, samt i videst muligt omfang at vælge de rigtige planter. Det skal sikre, at der er blomster hele sæsonen, lige fra det tidlige forår og indtil sent på efteråret.
  • ”Klip bivenligt”, der handler om at beskære og klippe på de bedst mulige tidspunkter, nemlig hvor klipningen ikke forhindrer eller ødelægger blomstring, og hvor klipningen medvirker til øget blomstring.
  • ”Skab bivenlig plads”, der særligt handler om, at give plads til det vilde, så der er levesteder til bierne.

Kilde: www.bivenlig.dk

Mangler føde

Bierne er pressede på grund af flere ting. Blandt andet mangel på levesteder og blomster, samt påvirkning fra pesticider og sygdomme. De fleste arter af vilde bier er knyttet til det åbne land, hvor de søger blomsterføde i både opdyrkede og udyrkede områder. Men der kan være langt mellem gode levesteder og blomsterkilder i det danske landskab.

- Mangel på føde i biernes aktive periode er en af de primære årsager til de store tab af honningbifamilier og til tilbagegangen for nogle af de øvrige biarter. For de vilde bier spiller mangel på egnede levesteder med såvel føde, som redepladser og materialer til redebygning også en vigtig rolle, siger sekretariatsleder for Danmarks Biavlerforening, Rune Havgaard Sørensen, i pressemeddelelse.

Læs også Honningkrise: Virksomhed løber tør for dansk honning