Bierne lider: Det kan du gøre for at hjælpe dem

Biavlerforeningen opfordrer alle til at gøre en indsats for at hjælpe bierne i Danmark.

Foråret er på vej, og det samme er bisæsonen.

Men både vilde bier og honningbier er pressede i Danmark, og det kan få alvorlige følger for vilde planter og de afgrøder, som er afhængige af insektbestøvning, skriver Biavlerforeningen i en pressemeddelelse.

Bierne lever nemlig af blomsternes nektar og pollen. Under indsamlingen flytter de pollen fra blomsternes støvknapper til deres støvfang, og denne proces kaldes bestøvning.

- På verdensplan findes der henved 20.000 arter af bier, heraf er der i tidens løb fundet 288 arter af bier i Danmark. Både honningbierne og de vilde bier har det svært. Det vidner beretninger om massive tab af honningbifamilier gennem de seneste vintre om. Det er også veldokumenteret at der historisk er sket en tilbagegang af vilde bier, fortæller Yoko L. Dupont, der er Ph.D. på Institut for Bioscience – Plante- og insektøkologi på Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

De kommer med en ny kampagne, der hedder ”Bliv Bivenlig”, der fortæller om, hvad vi alle kan gøre for at hjælpe bierne. Både haveejere, landmænd, skovejere og kommuner.

DET KAN DU GØRE

Mangler føde

Bierne er pressede på grund af flere ting. Blandt andet mangel på levesteder og blomster, samt påvirkning fra pesticider og sygdomme. De fleste arter af vilde bier er knyttet til det åbne land, hvor de søger blomsterføde i både opdyrkede og udyrkede områder. Men der kan være langt mellem gode levesteder og blomsterkilder i det danske landskab.

- Mangel på føde i biernes aktive periode er en af de primære årsager til de store tab af honningbifamilier og til tilbagegangen for nogle af de øvrige biarter. For de vilde bier spiller mangel på egnede levesteder med såvel føde, som redepladser og materialer til redebygning også en vigtig rolle, siger sekretariatsleder for Danmarks Biavlerforening, Rune Havgaard Sørensen, i pressemeddelelse.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Miljø.