Bæredygtigt Landbrug: Inddrag landmændene

Miljø- og fødevareministeriet har i dag præsenteret de nye vandområdeplaner, og her ser BL gerne, at landbrugserhvervet bliver inddraget.

 

Esben Lunde Larsen(V) fremlagde på vegne af regeringen i dag de nye planer, som skal være med til at udbedre forholdene i og omkring de danske vandområder. Ministeren fastslog i samme ombæring, at den nye landbrugspakke fortsat står ved magt. Nu håber Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug bare, at deres medlemmer vil blive hørt, skriver foreningen på sin hjemmeside.

- Det er vigtigt, at lokale landmænd inddrages i arbejdet. Bæredygtigt Landbrugs medlemmer stiller sig til rådighed i arbejdet for at få udarbejdet et fagligt korrekt grundlag for vandplanerne, siger foreningens formand, Flemming Fuglede Jørgensen.

Vandområdeplanerne skal helt konkret forbedre miljøet i omkring vandløb, søer, fjorde og kystvande frem til 2021.

Flemming Fuglede Jørgensen opfordrer endvidere til, at der hurtigst muligt bliver målt for udledning af både kvælstof og fosfor ved søer, spildevand og vandløb, så indsatserne kan ske på et oplyst grundlag.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.