Regeringen klar med plan for vandområder

I alt er der blevet afsat 4,2 milliarder kroner til indsatsen, der skal forbedre det danske vandmiljø.

Miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, har i dag præsenteret de vandområdeplaner, der i fremtiden skal bringe Danmark længere frem i arbejdet med at sikre tilstanden i landets vandmiljøer i henhold til forpligtigelserne fra EU. Planerne gælder fra 2016-2021 og omfatter vandløb, søer, fjorde og kystvande i Danmark.

I alt er der afsat 4,2 milliarder kroner til indsatsen, der skal forbedre vandmiljøet. Planen er et resultat af i alt 7000 høringssvar fra organisationer, virksomheder, kommuner og privatpersoner. I alt har 23 lokale vandråd bidraget til arbejdet, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Det har været vigtigt for regeringen, at der har været tid til at gennemgå alle høringssvarene, for når det er tiltag, der påvirker os alle, så skal alle også høres. Jeg vil gerne takke for den store interesse, der har været, og en særlig tak til vandrådene, der har ydet et stort stykke arbejde, siger Esben Lunde Larsen.

Afspejler landbrugspakken

Inden den målrettede regulering langsomt indfases fra 2018, vil der skulle gennemføres en dybtgående videnskabelig international evaluering af det faglige grundlag bag kvælstofindsatserne.

- Vi har med Fødevare- og landbrugspakken fået ryddet en række af de værste tidsler ud af vandområdeplanerne. Vandområdeplanerne afspejler de ændringer af kvælstofreguleringen som blev aftalt med Fødevare- og landsbrugspakken. Det gælder både lempelsen af de sænkede gødskningsnormer, nye kollektive virkemidler og den kommende målrettede regulering. Vandområdeplanerne i sig selv medfører dog ikke nye regler. Men der er behov for en dybere videnskabelig gennemgang af nogle af de faglige antagelser i det faglige grundlag. Derfor er jeg glad for, at vi har besluttet en international videnskabelig evaluering, siger Esben Lunde Larsen.

De 23 lokale vandråd har bidraget med forslag til, hvilke vandløbsindsatser, der skal indgå i vandplanerne.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.