Antallet af juleindbrud næsten halveret

Juledagene har ikke budt på nær så mange indbrud i det midt - og vestjyske som tidligere år.

Politikredse landet over jubler over nedgangen i antallet af indbrud i juledagene. Og også i Midt- og Vestjyllands Politikreds ses et markant fald i antallet af anmeldte indbrud i beboelse i juledagene 2014 sammenlignet med samme periode sidste år.

Fra 117 til 59

Der blev i perioden fra den 23. december til den 29. december i alt anmeldt 59 indbrud, mod 117 indbrud i samme periode i 2013. Det svarer til et fald på 49,6% - altså næsten en halvering af juleindbruddene sammenlignet med sidste år.

- Det er en rigtig glædelig udvikling, som sandsynligvis er en positiv kombination af kriminalpræventive tiltag, nabohjælpsordninger og en målrettet politimæssig efterforskning, udtaler politiinspektør Klaus Arboe Rasmussen, som samtidig opfordrer borgerne til at kontakte politiet, såfremt de observerer mistænkelig adfærd i boligområderne.

Sådan fordeler det sig i din kommune: