Angriber hunde eller ulve flest? Her er tallene

Tal fra Naturstyrelsen viser, at ulven har slået til mod husdyr 24 gange i 2017.

I 2017 er der i alt blevet udbetalt erstatninger for dræbte husdyr for 121.350 kroner. Foto: Brian Bergmann / Ritzau Scanpix

Den 14. marts blev to drægtige får dræbt ved en privat fåreavler. Foto: Privat

Morten Thøgersen har haft får i omkring ti år, Her ses han anden gang, han oplever angreb på sine dyr. Foto: Emilie Grav, TV MIDTVEST

Fåret her fandt avler Anders Gammelvind dræbt tilbage i februar. Foto: Anders Gammelvind

Fåret her blev dræbt på Vind Hede tæt på Holstebro bag et ulvesikkert hegn med 8.000 volt tilbage i maj 2017. Foto: Peter Helén

1 af 5

”Hunden er en større dræber end ulven”.

Sådan lød det i en artikel, som TV MIDTVEST skrev i 2015. Sådan er det dog ikke længere.

Nu bliver den gamle artikel igen delt og læst, men i dag er billedet et helt andet. Det viser et notat over formodede ulveangreb, som Miljøstyrelsen står bag.

Artiklen fra 2015

Artiklen "Hund større dræber end ulv" blev udgivet 24. september 2015.
I februar måned 2018 begynder artiklen pludselig at blive delt og læst. Over 48.000 har læst artiklen siden februar.
Størstedelen har fundet den via delinger på Facebook. 

Naturstyrelsen rykkede ud til 95 formodede ulveangreb i 2017. I 24 af de tilfælde blev det bekræftet, at ulve stod bag, mens hunde beviseligt stod bag fem.

I de øvrige tilfælde har man ikke kunne bekræfte, hvilket dyr der stod bag. Eksempelvis fordi det døde dyr har ligget for længe til at kunne blive testet, eller det er selvdødt.

Det sker også ofte, at vildtkonsulenterne udelukkende tjekker, om der står en ulv bag eller ej. Der bliver altså ikke altid tjekket, om det er en hund, der står bag. 

Samlet set står hundene bag mindre end fem procent af alle de formodede ulveangreb.

Stigning i ulveangreb

I 2015 så tallene markant anderledes ud.

Læs også Så meget har staten givet i erstatning for dræbte får

Dengang var der 32 formodede ulveangreb. Af dem blev det bekræftet, at ulve stod bag fire tilfælde, mens der i 11 tilfælde var tale om hunde.

- Jeg kan bekræfte, at der i 2017 har været en stigning i antallet af ulveangreb i forhold til tidligere år. Naturstyrelsens vildtkonsulenter bliver kun kaldt ud, når der er mistanke om, at en ulv har angrebet husdyr. Hvis husdyr for eksempel angribes på Sjælland, eller man ved, at det er en bestemt hund, der taget et dyr, så bliver vi ikke kontaktet, siger miljøplanlægger ved Miljøstyrelsen Lasse Sehested Jensen.

Han har ikke umiddelbart et bud på, hvorfor tallene for de to år er så forskellige, men påpeger, at der i 2016 blev opdaget en fejl i den måde, hvorpå man tog DNA-tests, og at de to år derfor ikke kan sammenlignes.

Se alle de formodede angreb på kortet herunder. De røde prikker viser bekræftede angreb og de grønne hundeangreb. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om antal angreb og ikke antal dræbte dyr:

Sådan tjekker styrelsen

Modsat hvad mange tror, så er det langt fra hver gang, at Naturstyrelses vildtkonsulenter tager DNA-prøver, når de bliver kaldt ud til et muligt ulveangreb.

- Man obducerer altid dyrene. Men hvis det så giver mening, og dyret ikke har ligget for længe, så tager vi også en spytprøve til DNA-analyse, forklarer Lasse Sehested Jensen.

DNA-prøven er altså ikke nødvendig for at finde ud af, om ulven har været på spil og dermed få udbetalt erstatning, men det er ét af de værktøjer, der bliver brugt.

01:19

Vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen undersøger, om et angreb er af ulve. Det viste sig efterfølgende, at der var tale om en ulv. Video: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

Luk video

Miljøstyrelsen har kun statistik på, hvor mange husdyr der bliver angrebet af ulve og ikke, hvor mange husdyr der bliver angrebet af andre dyr. Det skyldes, at landmændene udelukkende får erstatning for husdyr, som er blevet angrebet af en ulv.

Man ved derfor ikke, hvor meget vildt ulven jager. Men ulven kan være med til at sikre en sundere bestand af hjortevildt.

- Som andre rovdyr har ulven en direkte betydning for de byttedyr, som den jager, for eksempel råvildt og kronvildt. Det kan være med til at holde bestandene sunde, da det typisk er de svageste individer, som bliver taget. At der er rovdyr, kan også være med til at påvirke hjortebestandene i retning af en mere naturlig adfærd, hvor de i større omfang opholder sig i områder, hvor de er mindre udsatte for angreb, siger Lasse Sehested Jensen.

I 2017 er der i alt blevet udbetalt erstatninger for dræbte husdyr for 121.350 kroner til private lodsejere for de 24 tilfælde af ulvedrab.

Hvad er et ulvesikkert hegn?

Lodsejere kan få tilskud til ulvesikrehegn, som skal holde ulven fra deres dyr. Lær mere her.
  • Det er et hegn bestående af eltråde eller eltråde i kombination med et ikke elektrisk hegn.
  • Nederste eltråd placeres cirka 20 centimeter over jorden og er på intet sted mere end 30 centimeter over jorden.
  • Øverste eltråd placeres minimum 110 centimeter over jorden.
  • Afstanden mellem nederste eltråd og næstnederste hegnstråd (eltråd eller flethegn) må ikke være mere end 20 centimeter og afstanden mellem øverste og næstøverste hegnstråd (eltråd eller flethegn) må ikke være mere end 30 centimeter.
  • Ydermere må afstanden mellem de midterste tråde ikke overstige 30 centimeter.
  • Spændingen i hegnet skal være mindst 4500 volt, og hegnet må ikke indeholde åbninger, hvorigennem ulven frit kan passere.
Kilde: Miljøstyrelsen
02:30 Luk video