44 personer smittet med husdyr-MRSA fra mink på tre år

Personerne er sandsynligvis blevet smittet med MRSA gennem kontakt med mink og personer, der håndterer mink

44 mennesker er blevet smittet med husdyr-MRSA, hvor smitten sandsynligvis stammer fra danske minkfarme i perioden 2014 til 2016.
    
Det viser et folketingssvar fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Spørgsmålet var stillet af landbrugsordfører for Enhedslisten Maria Reumert Gjerding.
    
Personerne er sandsynligvis enten blevet smittet ved håndtering af mink eller fra kontakt med personer, der arbejder på minkfarme.
    
Helt præcist blev 14 personer tilsyneladende smittet med bakterien fra mink i 2014.
    
I 2015 og 2016 blev 15 personer begge år ramt af den antibiotikaresistente husdyr-MRSA.
    
Tallet fra 2016 er dog behæftet med usikkerhed, da der stadig mangler nogle oplysninger ved nogle af de registrerede tilfælde.
    
Det viser tallene fra Statens Serum Institut, som oplyser, at bakterien som oftest findes i svin.
    
En ny screening har vist, at den resistente bakterie MRSA forekommer i 88 procent af de danske svinebesætninger.
    
 En stikprøve blandt seks avlsbesætninger viste desuden, at bakterien fandtes i alle seks.
    
I 2014 viste en screening, at bakterien fandtes i 68 procent af besætningerne. Mens en stikprøve på seks avlsbesætninger kun fandt tre smittede.
    
MRSA CC398 kendt som husdyr-MRSA er en type MRSA, som kan smitte fra dyr til mennesker. Smitten sker dog oftest gennem svin.
    
Siden 2012 har fire personer, der var smittet med svinetypen MRSA, mistet livet.
    
/ritzau/


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.