Vandhuller eller ej – alle parter mødtes i ådalen

Personer fra storkene.dk, Lemvig Kommune og Danmarks Naturfredningsforening mødtes i dag i Bækmarksbro for at diskutere vandhuller.

I et halvt år har foreningen storken.dk arbejdet for, at der skulle laves vandhuller på en eng nær en storkered i Bækmarksbro, så der ville være flere steder for ynglende storke at finde mad.

Indtil videre har det været op ad bakke, for Danmarks Naturfredningsforening deler ikke begejstringen for at lave 21 unaturlige vandhuller, men i dag mødtes parterne på det sted, hvor de måske – eller måske ikke - skal være.

- Missionen er i dag at finde hinanden og komme i mål med et eller andet. Nu har vi jo søgt om 21 vandhuller, og det kan godt være, at det ikke bliver 21 vandhuller, det kan godt være, det bliver noget mindre, men bare vi bliver enige om et eller andet, som kan gøre det godt for storkene og for naturen i det hele taget, fortæller Jess Frederiksen, der er formand for storkene.dk.

Parterne er ikke enige om vigtigheden af vandhullerne, og Danmarks Naturfredningsforening har indtil videre sat sig imod projektet, fordi de er bange for, at det kan gøre skade end gavn. Alligevel var de glade for endelig at se stedet, hvor der kan komme nye spisekamre til storkene.

- Det er supervigtigt, hvis vi skal træffe de rigtige beslutninger, om vi vil gå ind og lave en dispensation her, så skal vi have fingrene nede i substansen. Derfor lytter vi også meget til vores lokale i sådan en sag her, for det er normalt dem, der har lokalkendskabet, så når vi får en invitation til at komme med ud, så siger vi ja tak, for det er rart at få opdateret vores viden på den måde her siger Thyge Nygaard, der er natur og miljømedarbejder ved Danmarks Naturfredningsforening.

Drømmen om vandhuller lever stadig

Naturfredningsforeningen har, som navnet antyder, til opgave at sikre den danske natur, og planen om at grave huller bare for storkene er måske i virkeligheden for uambitiøst et projekt.

- Det vi kunne tænke os, det var, at der blev lavet en samlet helhedsplan for hele flynder å, så vi ikke kun kigger på at lave enkelte vandhuller, men kiggede på, om der skal ske en større naturgenopretning, siger Thyge Nygaard.

I dag blev området set an af alle parter, og det blev diskuteret, hvad og hvordan man skal gøre ude på engene i Ådalen, og bare det, at der nu er en dialog, åbner døren for, at der kan ske ændringer.

- Jeg er meget glad for, at vi er endt her i dag. For to uger siden havde jeg ikke troet, at vi ville stå her og drikke kaffe, det er jeg rigtig glad for. Jeg har ja-hatten på, og jeg håber også at Danmarks Naturfredningsforening har ja-hatten på, og jeg er helt sikker på, at vi på en eller anden måder finder en fælles forståelse for det her, siger Jess Frederiksen.

Efter dagens møde skal der tages stilling til, om Lemvig Kommune vil give en dispensation, så man alligevel kan få lov til at lave vandhuller i Bækmarksbro, og om Danmarks Naturfredningsforening vil klage over det.

Afgørelsen skal træffes på baggrund af, om man vurdere at projektet er naturfremmende eller om det skader naturen.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Natur.