Sag om menneskehandel af ghanesiske fiskere: Statsadvokaten dropper at anke

Statsadvokaten anker ikke frikendelsen af en skibsreder fra Thyborøn, der var tiltalt for menneskehandel.

En skibsreder fra Thyborøn fik en betinget fængselsstraf på halvandet år og en bøde på tre millioner kroner for særlig grov åger, men blev frikendt for tiltalen om menneskehandel.

Statsadvokaten har nu valgt ikke at anke byrettens dom til Landsretten, det skriver Fagbladet 3F.

- Vi foretager en fuldstændig nøgtern vurdering, og vi tror ikke nok på et andet udfald, hvis vi anker sagen, siger senioranklager hos Statsadvokaten i Viborg, Henrik Smedegaard til Fagbladet 3F. 

 Den 11. januar blev en 53-årig skibsreder fra Thyborøn idømt bøde og ubetinget fængsel for sin udnyttelse af to ghanesiske fiskere, der i årevis arbejdede til en alt for lille løn og under kritisable forhold for en skipperen. 

Men sagens - i straffferetslig forstand - alvorligste anklagepunkt, anklagen om menneskehandel, blev skibsrederen frikendt for ved byretten i Holstebro. 

- Det ligger der jo nogle bevisvurderinger til grund for. Det er den overordnede grund til, at vi ikke anker sagen, siger Henrik Smedegaard.

quote- Vores arbejdsgiver blev dømt til at betale tre millioner kroner. Men det er til den danske stat. Vi fik ikke tilkendt noget som helst.

Reuben Kotei, fisker

Uretfærdig dom

Ifølge retten havde skibsrederen tjent mindst 2,9 millioner kroner på bekostning af afrikanerne i sparede udgifter til løn og feriepenge, fordi de arbejdede op til 60 timer om ugen til en løn på omkring 9.000 kroner om måneden. Desuden blev skibsrederen dømt for overtrædelse af Udlændingeloven, fordi de to ghanesiske mænd slet ikke havde arbejds- og opholdstilladelser. 

Med Statsadvokatens vurdering af sagen, slutter den strafferetslige del sagen her. Det er de to ghanesiske fiskere stærkt utilfredse med, fordi ingen af de to er blevet tilkendt nogen erstatning. 

- Vores arbejdsgiver blev dømt til at betale tre millioner kroner. Men det er til den danske stat. Vi fik ikke tilkendt noget som helst og har ikke fået en krone i erstatning eller kompensation for vores mange ekstra arbejdstimer, sagde den ene af de to ghansere, Reuben Kotei, til Fagbladet 3F efter byrettens dom.

I byrettens dom over skibsrederen,  afviste retten at tage stilling til en erstatning til de to ghanesere, men henviste i stedet til et civilt søgsmål. 

- Kravet er jo ikke dødt på nogen måde, fordi retten udskyder det til civilt søgsmål. Det betyder bare, at man ikke afgør det i straffesagen, og så skal det i stedet afgøres i civilretten, siger han.

Overfor Fagbladet 3F siger skibsrederens advokat, at skibsrederen heller ikke vil anke sagen.  Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien 112.