Minister vil af med brislingeforbud

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har bedt EU-Kommissionen ophæve det lukkede fiskeriområde kendt som brislingekassen ved vestkysten.

I mere end 30 år har der i perioden 1. juli til 31. oktober været forbud mod målrettet fiskeri efter brisling i området ved den jyske vestkyst kendt som brislingekassen. Fiskerierhvervet har længe ønsket at få fjernet forbuddet.

Sidste år konkluderede undersøgelser foretaget af DTU Aqua og det Internationale Havforskningsråd: ICES at forbuddet mod brislingefiskeri i området, der ligger 30 km fra kysten mellem Blåvand og Hanstholm, ikke længere giver mening. Ifølge de nye undersøgelser er der ikke længere den samme risiko for bifangst.  De undersøgelser har nu fået Esben Lunde Larsen og de andre EU-lande omkring Nordsøen til at anmode EU-kommissionen om at ophæve forbuddet.

- Det har længe været et ønske i erhvervet at kunne fiske efter brisling i Nordsøen hele året rundt, og nu viser videnskabelige undersøgelser med al tydelighed, at det ikke længere giver mening at opretholde forbuddet. Derfor har jeg henvendt mig til de andre EU-lande omkring Nordsøen, og det er i bred enighed, at vi nu opfordrer EU-Kommissionen til at ophæve brislingekassen, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

Ministeren forventer, at en ophævelse af forbuddet vil give gevinst for især de mindre fartøjer i området. 

- Med en åbning af fiskeriet i det lukkede område gavner vi økonomien for specielt de mindre og mellemstore fartøjer ved kysten. De vil ikke behøve at sejle så langt væk for at fiske efter brisling og vil dermed spare brændstof, siger Esben Lunde Larsen.

Den fælles henstilling fra EU-landene omkring Nordsøen er blevet sendt til EU-Kommissionen, som nu skal arbejde videre med ophævelsen, ligesom Europa-Parlamentet skal høres. Hvis henstillingen imødekommes, vil ophævelsen forhåbentligt kunne træde i kraft fra 1. juli 2017.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Erhverv.