Manden bag projekt om synkende Thyborøn vinder forskerpris

Carlo Sass Sørensen har vundet Innovationsfondens Erhvervsforsker Pris 2020 for sit projekt i Thyborøn.

Det er ikke helt simpelt at forklare, men nu forsøger vi alligevel. 

Isen smelter, og vandstanden i verdenshavene stiger. Og ikke nok med det, så er der flere steder i Danmark, hvor jorden sætter sig, og landet dermed synker. 

Det giver allerede nu udfordringer med for eksempel infrastrukturen og kloakeringen i kystnære samfund. Og det bliver kun mere udbredt i fremtiden. 

Det er her Carlo Sass Sørensens arbejde kommer ind i billedet. Han har netop vundet Innovationsfondens Erhvervsforsker Pris 2020 for sit projekt i Thyborøn, der er et af de steder i landet, der har udfordringer med vand. 

Helt konkret vinder han prisen for sit pionérarbejde i anvendelse af landmåling og satellitdata til kortlægning af områder med landsætninger.

Thyborøn synker

De data har han brugt til at dokumentere, hvilken indvirkning det har på oversvømmelsesfaren i kystnære områder.  

I to år har Carlo Sass Sørensen løbende sammenlignet ugentlige satellitbilleder med ældre satellitbilleder af Thyborøn.

Ud fra det arbejde har han konkluderet, at jorden ved Thyborøn sætter sig med fem til otte millimeter om året. Thyborøn synker simpelthen.

De informationer har han kombineret med stigningen i vandstanden og fremskrevet, hvad det kommer til at betyde de næste 100 år. 

quoteMan kan ikke sidde hver for sig med sine gode klimatilpasningsløsninger. Vi er nødt til at sammenholde fremtidens klimapåvirkninger med geodata og arbejde på tværs af brancher – offentligt og privat.

Carlo Sass Sørensen, vinder af Innovationsfondens Erhvervsforsker Pris 2020. 

- For Thyborøn vil det betyde, at området vil være omdannet til en sump. Det vil sige, at grundvandet ligger helt oppe ved overfladen, og en del af byen vil ligge under vand, siger Carlo Sass Sørensen, som i dag er specialkonsulent i Kystdirektoratet. 

Carlo Sass Sørensens arbejde er vigtigt, fordi det ifølge Innovationsfonden bliver muligt at forberede sig bedre på de udfordringer, der vil være med vand i fremtiden, så man kan inddrage det i klimatilpasningen. 

I begrundelsen skriver Innovationsfonden blandt andet:

- Carlo Sass Sørensen har i sin forskning set på alle de årsager, som kan føre til oversvømmelser, og som den første har han forbundet disse årsager. Han har sammenholdt vejrdata, klimafremskrivninger og geologi med eksisterende infrastruktur, ledningsnet, kloakering og fremtidig urbanisering. 

Problemer med kloakering

I Thyborøn har de i årevis haft problemer med kloakledningerne, som skulle skiftes både i tide og utide – mest i utide.

Rørene burde kunne holde i 75 år, men det er bestemt ikke tilfældet i Thyborøn. Kommunen skulle netop til at udskifte endnu en hel kloakledning – en udgift på godt tre mio. kroner – da Carlo Sass Sørensen gjorde sin entré i byen.

- Ved at se på satellitbilleder og tal for landsænkning kunne Carlo fortælle os, at ledningen var gået i stykker i en underjordisk brudflade. Det var altså ikke hele ledningen, som var slidt. Derfor valgte vi kun at skifte det pågældende stykke. Det kommer sikkert til at gå i stykker igen, men det kostede også kun 10.000 kroner at lave det, siger Lars Holmegaard, der er direktør i Forsyningen i Lemvig.

En stor del af Carlo Sass Sørensens arbejde været at inddrage en masse forkellige aktører i sit arbejde. Han har sørget for, at forskellige myndigheder har talt sammen, så udfordringerne med fremtidens klimaudfordringer kan ses i større sammenhænge.

Og det er helt afgørende for at lykkes med at klimatilpasse danske kystsamfund, mener han.

Oprettet Klimatorium

- Man kan ikke sidde hver for sig med sine gode klimatilpasningsløsninger. Vi er nødt til at sammenholde fremtidens klimapåvirkninger med geodata og arbejde på tværs af brancher – offentligt og privat, siger Carlo Sass Sørensen.

I Thyborøn fik han involveret de fleste af byens interessenter. Kommunen, havnen, forsyningen og private virksomheder har således alle bidraget med viden og ekspertise i forhold til at planlægge fremtiden for område.

Det samarbejde har de efterfølgende valgt at fortsætte i et helt nyt forskningscenter i Lemvig, der har fået navnet Klimatorium.

- Klimatorium skal samle universitetsviden med viden fra lokale aktører – private som offentlige. Alt det kommer direkte af Carlos arbejde. Han er kommet med en helt ny måde at anskue problemerne på, siger Lars Holmegaard. 

Prisoverrækkelsen finder sted i dag i København. 

Fakta om Innovationsfondens Priser


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Samfund.