Ny rapport: Indsnævring af Thyborøn Kanal koster 700 millioner

En kraftig indsnævring af Thyborøn Kanal vil reducere risikoen for voldsomme ødelæggelser under en 100-års storm. Projektet vil koste i omegnen af 700 millioner konkluderer Rambøll i ny rapport.

Kommunerne i den vestlige del af Limfjorden kan mindske risikoen for oversvømmelser og ødelæggelser i millionklassen betragteligt, hvis man vælger at bygge en kraftig indsnævring af Thyborøn Kanal. 

Men projektet bliver dyrt. Spørgsmålet er, om det er pengene værd.

- Konklusionen er, at hvis man laver en indsnævringen, så vil det reducere vandstanden ved stormflod i den vestlige Limfjord, siger projektleder hos Lemvig Kommune, Lis Ravn.  

quoteDet vil koste 700 millioner at lave en indsnævring, men der er også mange penge at spare, hvis vi bliver ramt af en kraftig storm.

Lis Ravn, projektleder, Lemvig Kommune

Torsdag fremlægger det rådgivende ingeniørfirma Rambøll en ny rapport for de syv kommuner i den vestlige Limfjord. Rapporten har blandt andet undersøgt, hvad det vil koste at lave en indsnævring af kanalen.

Samtidigt med at risikoen for store ødelæggelser i en storm formindskes, peger rapporten også på andre afledte gevinster. 

- Det vil koste 700 millioner at lave sådan en indsnævring, men der er også mange penge at spare, hvis vi bliver ramt af en kraftig storm, siger Lis Ravn. 

Sådan ser projektet ud. Torsdag skal kommunerne diskutere, om indsnævringen af Thyborøn Kanal bliver pengene værd.  
Sådan ser projektet ud. Torsdag skal kommunerne diskutere, om indsnævringen af Thyborøn Kanal bliver pengene værd.  
Foto: Lemvig Kommune

Egon og Bodil 

Det er kraftige storme som Bodil og Egon, der ramte landsdelen i henholdsvis 2015 og 2013, der har fået kommunerne til at samle kræfterne om at lave et fælles værn mod vandmasserne.  

Selv om indsnævringen bliver en kostbar affære, så peger rapporten på, at der også er mange penge at spare ved storme i fremtiden. 

Alene ved én såkaldt 100-årsstorm kan ødelæggelserne reduceres med flere end 900 millioner kroner, konkluderer Rambølls rapport. 

Oveni ventes vandforsyningerne i de syv kommuner i den vestlige Limfjord at spare minimum 100 millioner kroner ved lokale foranstaltninger. Desuden bliver der ifølge rapporten mindre besparelser på kystsikringer i kommunerne.

- Hvis man laver en indsnævring, vil man også kunne bremse noget af det sand, der hvert år skal renses op i kanalen. Der er en afledt effekt, så man kan undlade at rense lige så meget sand op. Det er en årlig besparelse på omring 11 millioner, forklarer Lis Ravn.

2:05
Borgmester for Lemvig Kommune Erik Flyvholm fra Venstre fortæller om, hvorfor de syv kommuner er gået sammen for at indsnævre Thyborønkanalen.

Rapporten er ikke en egentlig VVM-redegørelse, men alligevel forsøger den også at give svar på om en indsnævring af kanalen vil have alvorlige konsekvenser for naturen og erhvervene i Limfjorden. 

- Der konkluderer rapporten, at der ikke er tale om en gamestopper, siger Lis Ravn.

Rambølls analyse viser, at der ikke er umiddelbare ”bivirkninger” i form af negative konsekvenser for sejlforhold, fiskeri og landbrug eller andre erhverv ved en indsnævring af Thyborøn Kanal. Dog arbejdes der løbende med afledte konsekvenser, som det hedder i rapporten. 

Torsdag mødes borgmestre, udvalgsformænd og teknik- og miljø-direktører i Lemvig, hvor rapporten og dens konklusioner bliver fremlagt. 

2:32
Se her et indslag fra dagen efter stormen Gorm var på besøg: Stormen Gorm kom vidt omkring på sin hærgen igennem landsdelen.