Gerda byder nye borgere velkommen: Kommunerne bruger flere og flere kræfter på tilflyttere

De midt- og vestjyske kommuner har i en årrække arbejdet for at tiltrække nye borgere, nu begynder flere kommuner også at fokusere på at fastholde de nye tilflyttere, og det er en god ide, mener ekspert.

5:20
Nu er der åbnet en tilflyttercafé i Lemvig, som skal give borgerne en god start i kommunen.
Foto: Frida Bjørn Fisker, TV MIDTVEST

I syv af landsdelens kommuner er indbyggertallet faldet de seneste år. Flere og flere kommuner bruger derfor flere og flere kræfter på tiltrække nye borgere, og når tilflytterne først er flytte til, skal der holdes fast på dem. 

- Der er sket en udvikling i antallet af kommuner, som også har opmærksomhed på at fastholde tilflytterne, altså så det ikke kun handler om at tiltrække tilflytterne, siger Helle Nørgaard, der er seniorforsker på Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet. Sammen med andre forskere kortlagde hun for nylig kommunernes indsats for at sikre tilflyttere. 

En af de kommuner, der har øget indsatsen, så der også er fokus på fastholdelse, er Lemvig Kommune. I denne uge afholdt kommunen tilflytter-cafe i Frivilligcenter Lemvig for kun anden gang.

- Jeg synes, det har været en fantastisk god oplevelse, siger Jørn Katkjær, der for fem uger siden flyttede alene til Lemvig.    

- Der kom et velkomstbrev, hvor kommunen gjorde opmærksom på, at man havde sådan et tilbud. Og så var det oplagt at møde op til det.

Lemvig er blandt de kommuner, der nu også bruger kræfter på at fastholde tilflytterne. Foreløbigt er der tilflyttercafe en gang om måneden, men det er planen, at antallet af cafe-aftener skal hæves over tid.
Lemvig er blandt de kommuner, der nu også bruger kræfter på at fastholde tilflytterne. Foreløbigt er der tilflyttercafe en gang om måneden, men det er planen, at antallet af cafe-aftener skal hæves over tid.
Foto: Frivilligcenter Lemvig

Ekspert: Kommunerne kan få en gevinst

Ud af 12 midt- og vestjyske Kommuner, der har svaret i TV MIDTVEST's rundringning, svarer 10, at de har etableret en eller anden form for tilbud til tilflyttere.

Ifølge forskeren Helle Nørgaard flytter cirka 20 procent af tilflytterne til en kommune videre igen efter et års tid. Forskerne har derfor lavet en undersøgelse blandt tilflyttere for at blive klogere på årsagen.

- Her har vi spurgt ny-tilflyttere om de overvejede at flytte væk, og hvad årsagen i givet fald var. Og der var svaret, at de havde svært ved at falde til i det område, de boede i. Derfor har vi anbefalet, at man gør en indsats, for at byde tilflytterne velkommen, siger Helle Nørgaard. 

Og de fleste af de kommuner i Midt- og Vestjylland, der kæmper med fraflytning, er faktisk allerede i gang. 

I Lemvig har de både en tilflytterfest, landsbyambassadører, der hilser velkommen og udleverer goodiebags med diverse gaver, og så har kommunen nu altså også en tilbagevendende cafe, hvor tilflyttere kan møde andre både andre tilflyttere eller indfødte.

- Vi vil gerne have flere tilflyttere. Det vil alle, så det er der ikke noget nyt i. Men en vigtig del af det er jo, at ny-tilflytterne føler sig velkommen, siger Jørgen Krogh, der er leder af Frivilligcenter Lemvig.

Svært at måle indsatsen

I Ringkøbing-Skjern Kommune har politikerne i en del år brugt penge på forskellige tiltag for at tiltrække og fastholde tilflyttere. 

Gerda Møller Nielsen er velkomst-ambassadør. Hun tager ud til tilflyttere med en goodiebag blandt andet med biletter til håndbold. 

- Det skaber da helt sikkert et godt førstehåndsindtryk, siger Gustav Østeraa, der netop er flyttet til kommunen og har fået besøg af Gerda Møller. 

Om indsatsen virker er svært at sige noget sikkert om, erkender borgmester i Ringkøbing-Skjern Hans Østergaard.

- Det kan nok være  svært at måle præcist på. Vi føler, at det bliver vel modtaget i langt de fleste tilfælde, siger han. 

- Man skal selvfølgelig også have lov til ikke at være involveret en hel masse i det lokalsamfund, man bor i, men for dem der gerne vil det, er jeg ret sikker på, at det har en stor betydning, at de bliver hjulpet på vej, sige Hans Øastergaard.  

Forskeren giver borgmesteren ret. Hun mener, at kommunerne godt kan regne med, at deres indsats har en positiv effekt. 

- Det er i hvert fald langt mere positiv, end hvis den første henvendelse, man får fra kommunen er en opkrævning på vand eller sådan noget. Så det betyder faktisk rigtig meget, siger Helle Nørgaard.