Støjberg om Kærshovedgård: Man kan ikke vente sig til asyl

Flere beboere på udrejsecentret afviser at forlade landet. Men det hjælper ikke deres sag, siger Inger Støjberg.

Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune har svært ved at leve op til sit navn.

Siden centret slog dørene op for et års tid siden, har kun to af beboerne frivilligt valgt at forlade Danmark. Men de afviste asylansøgere skal ikke regne med, at deres chancer for at blive i Danmark bliver bedre med tiden. Det fastlår udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Man kan ikke vente sig til asyl, man kan ikke gifte sig til asyl, og man kan heller ikke få et barn og så få ret til asyl. Det går simpelt hen ikke. De skal ud af landet, og indtil da må de blive boende på Kærshovedgård. Og det er sådan set ligegyldigt, om de er tilfredse med forholdene derude eller ej - det er dér, de kommer til at bo, siger Inger Støjberg.

Der bor i øjeblikket omkring 100 personer på Kærshovedgård - de kan deles ind i tre hovedgrupper: Personer på tålt ophold, kriminelle asylansøgere og afviste asylansøgere.

quoteDe skal ud af landet, og indtil da må de blive boende på Kærshovedgård. Og det er sådan set ligegyldigt, om de er tilfredse med forholdene derude eller ej.

Inger Støjberg, udlændinge og integrationsminister, Venstre

TV MIDTVEST-magasinet Indblik Søndag har som det første tv-hold fået lov til at lave en længere reportage om livet inde på udrejsecentret.

Mange af beboerne fortæller, at de ikke har tænkt sig frivilligt at rejse ud. De siger, at de er bange for konsekvenserne, hvis de kommer tilbage til deres hjemland.

- Jeg kan ikke rejse hjem. Der er krig. Jeg kommer fra Mosul, som ISIL (islamisk stat, red.) har kontrolleret siden 2014, fortæller Kowan Ramazan Taha, der er afvist asylansøger.

Kærshovedgård er endestationen

Inger Støjberg kommenterer ikke enkeltsager, men fastholder, at personerne er anbragt på Kærshovedgård, fordi de ikke har ret til at opholde sig i Danmark og derfor skal rejse ud (bortset fra de få personer på tålt ophold, som ikke kan udvises.).

Når der så alligevel er flere personer, der nu har boet på Kærshovedgård i flere måneder, hænger det sammen med, at nogle lande nægter at modtage deres statsborgere, hvis de bliver udvist under tvang.

Dermed kan afviste asylansøgere altså undgå at blive smidt ud af landet. Men de kan ikke forlade Kærshovedgård - og der er ikke nogen øvre grænse for, hvor længe man kan bo på udrejsecentret.

- Som nogen har beskrevet det: Det her er endestationen. I princippet kan man blive boende her i al evighed, siger Peter Sneftrup, der er enhedschef på Kærshovedgård. 

Kowan Ramazan Taha tør ikke selv give noget bud på, hvor længe han skal blive på centret.

- Jeg kan ikke svare på det spørgsmål. Måske 20 år, måske et år. Man ved aldrig, siger han.

Den fastlåste situation får dog ikke udlændinge- og integrationsministeren til at ændre sin opfattelse.

- Vi skal have de mennesker, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, til at forlade landet. Men jeg kan jo også se, når jeg er derude, at de nægter at forlade landet. Men i forhold til deres sikkerhed er der intet til hinder for, at de forlader Danmark, siger ministeren,

Udsendelsesambassadør

Støjberg bebuder samtidig en række initiativer, der skal få flere frivilligt at forlade landet.

- For de afviste asylansøgere handler det blandt andet om, at jeg er i gang med at ansætte en udsendelsesambassadør og to udsendelses-attacheer, der ikke skal lave andet end at få sendt nogle af de her mennesker til deres hjemlande. 

- Samtidig forhandler jeg også selv med landene om at få dem til at tage imod deres egne borgere. Og så er det jo ikke hemmelighed, at vi prøver at overtale nogle af de her til at rejse hjem, og det kan også være, at der bliver bundet lidt penge med i en sæk til dem, siger Inger Støjberg.

 

Se Indblik Søndag om Udrejsecenter Kærshovedgård her.
Taha Kowan Ramazan  er afvist asylansøger fra Mosul i Irak. Han siger, at han ikke kan rejse hjem, fordi han kommer fra Mosul, som er kontrolleret af islamisk stat.
Taha Kowan Ramazan  er afvist asylansøger fra Mosul i Irak. Han siger, at han ikke kan rejse hjem, fordi han kommer fra Mosul, som er kontrolleret af islamisk stat.
Foto: Mikael Andersen, TV MIDTVEST