Siemens vil samarbejde om at få udryddet epoxy-skader

Selv om antallet af epoxy-skader er nedadgående hos Siemens, fastholder vindmølleproducenten, at tallet skal ned på 0.

Siemens har fulgt samrådet i Folketinget med beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og har i den forbindelse følgende kommentarer:

- Vi kvitterer for, at det under samrådet blev konkluderet, at Siemens ikke mod bedre vidende har brudt lovgivningen i sit arbejde med at lave vinger på fabrikkerne i Aalborg.

- Men vi ser i Siemens også med den største alvor på hver og en af de opståede arbejdsskader. På baggrund af en lang række tiltag har antallet af erhvervssygdomme i forbindelse med arbejdet med epoxy og isocyanater vist en nedadgående trend, siden de toppede i 2010 og 2011, og sidste år havde vi færre end 5 anerkendte tilfælde, oplyser pressechef i Siemens, Rasmus Windfeld, og fortsætter:

- Siemens vil fortsat arbejde sammen med alle relevante myndigheder om at skabe et sikkert og godt arbejdsmiljø på vores danske fabrikker. Vi billiger ministerens intentioner om at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af arbejdsmarkedets parter og myndighederne, og vi stiller os gerne til rådighed for sådan en gruppes arbejde.

- Vi ser også frem til, som foreslået i Arbejdstilsynets rapport, at gennemføre en række informationsmøder med nuværende og tidligere medarbejdere.

- Det er fortsat og vedvarende Siemens ambition på alle danske fabrikker og arbejdspladser at bringe antallet af arbejdsskader ned på 0, slutter pressechef i Siemens, Rasmus Windfeld.