2,5 års fængsel til 47-årig for våbenbesiddelse - anklager er ’svært tilfreds’

Selve domsafsigelsen skete grundet coronakrisen via videoforbindelse.

Den 47-årige mand modtog dommen over videoforbindelse på grund af coronavirussen (arkivbillede). Foto: Frederikke Dammark, TV MIDTVEST

Nils Arvad Nielsen fra Brande-området er tirsdag middag blevet idømt to år og seks måneders fængsel. Det oplyser Jakob Kjær Ratz, der er anklagerfuldmægtig hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Læs også Anklager efter dom i narkosag: Kokain er farligt stof og det skal straffes hårdt

Den 47-årige mand har fået dommen for overtrædelse af § 192 a ved at besidde et skarpladt haglgevær, et haglgevær med ammunition og en pistol uden ammunition på sin bopæl i Brande-området.

Efter domsafsigelsen var Jakob Kjær Ratz tilfreds.

- Jeg er tilfreds med dommen. Det var det niveau, jeg havde påstået. Jeg havde lagt mig lidt hårdere, men to og et halvt års fængsel er en lang frihedsstraf for besiddelse af våben på bopælen. Så jeg er svært tilfreds, fortæller han.

Besiddelsen af våben var det forhold i straffen, der vægtede tungest. Nils Arvad Nielsen blev også dømt for besiddelse af narkotika til eget forbrug og for at have truet et familiemedlem med en pistol.

Nils Arvad Nielsen tog sig efterfølgende betænkningstid i forhold til, om han ønsker at anke dommen.

§ 192 a:

Med fængsel fra 2 år indtil 8 år straffes den, der overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer eller artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012 ved under særligt skærpende omstændigheder at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling forske i

1)skydevåben eller

2)andre våben eller eksplosivstoffer, når våbnet eller eksplosivstofferne på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade.

 

Kilde: Danskelove.dk

Dømte ønskede brug af våbenloven

Den dømte havde på forhånd erkendt de faktiske forhold, altså at våbnene var hans egne. Derfor mente han, at han skulle dømmes efter våbenloven

Men da et af våbnene var skarpladt, var der tale om en skærpende omstændighed, og derfor blev det altså straffeloven i stedet.

Anholdelsen af Nils Arvad Nielsen skete tilbage i august 2019, men fordi den våbenerklæring, som man skal bruge for at vide, om våbnene var funktionsdygtige, trak ud, blev dommen først afsagt nu. Denne våbenerklæring er noget Rigspolitiet står for i form af tekniske undersøgelser.

Selve domsafsigelsen skete grundet coronakrisen via videoforbindelse.

Den 47-årige mand skulle have haft sin dom allerede en uge efter, at bevisførelsen havde fundet sted den 11. marts i Retten i Herning, men coronakrisen udskød det og ændrede det fysiske fremmøde til en domsafsigelse over videoforbindelse.