Per Ørum: Drop Gødstrup

KD vil have super-sygehus-planen kigget efter i sømmene. Gødstrup skal droppes.

Når og hvis Kristendemokraterne får muligheden for at blive hørt i forbindelse med 2020-forhandlingerne, vil partiet gøre de kommende supersygehuse til et tema.

"KD vil have drøftet supersygehuse i forbindelse med 2020-planen ud fra en betragtning om, at skal vi gå med til en besparelse på 47 milliarder, så skal det sikres, at vi ikke samtidig udløser en potentiel økonomisk bombe ved etableringen af supersygehusene, som mindst kommer til at koste skatteyderne 40 milliarder inden 2020", siger Per Ørum Jørgensen til TV/MIDT-VEST.

Mest konkret i den kristelige udmelding er, at planerne om et nyt stor-sygehus i Gødstrup skal sættes i bero. Partiet vil have stoppet sygehusplanerne ved Herning.

"Projektet i Gødstrup droppes, og opgaverne fordeles på sygehusene i Holstebro, Herning og Skejby. Dermed er der årligt en besparelse på et trecifret millionbeløb da det i så fald ikke vil være nødvendigt med et akutberedskab i Vestjylland, som regeringen har lagt op til", siger Per Ørum Jørgensen.

Kristendemokraterne vil i øvrigt slå på tromme for, at opførelsen af fire super-sygehuse udover Gødstrup kommer til at ske etapevis. Det vil i følge Per Ørum Jørgensen være billigere, da erfaringerne fra det ene byggeri vil komme det næste til gode.


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Politik.