Nu vil kommune mågeplagen til livs

Skrigende og skidende sølvmåger har de senere år plaget Holstebro. Udvalgsformand erkender, at flere års kamp ikke har løst problemet. Nu skal der andre boller på suppen.

Mågerne har det fint på de flade tage i det nordvestlige Holstebro. De kan yngle i sikkerhed og der er masser af mad. Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Udvalgsformand erkender at kampen mod generende sølvmåger i byens nordvestlige kvarter ikke ser ud til at bære frugt. Nu skal der tages andre midler i brug, lover formanden. 

Læs også Legetøjsbutik plaget af måger: De skriger og skider på det hele

- Allerførst så anerkender jeg fuldt ud, at det er et reelt problem. Jeg tror faktisk også, det er et stigende problem, siger formanden for Natur- Miljø og Klimaudvalget i Holstebro SF'eren, Karsten Filsø. 

Problemerne med store mågeflokke, der har slået sig ned på de flade butikstage i bydelen omkring Lavhedecenteret og Bilka, har været kendt i en årrække i Holstebro. Lige som i flere andre midt- og vestjyske byer er kommunen gået ind i kampen mod mågerne. 

- Vi gør det, som vi er forpligtet på. Vi bekæmper mågerne efter de tilladelser, som man skal have. Det er for eksempel ting som af male æg og få reguleret nogle måger. Der skal autoriserede jægere til, og det har vi også brugt, siger Karsten Filsø. 

Flere års kamp uden ønsket resultat

Men selv om der altså har været sat aktivt ind mod de generende måger i en årrække, så kan TV MIDTVEST onsdag fortælle, hvordan en stor mågeflok fortsat plager Toys "R" Us butikken, der ligger i området sammen med flere andre store varehuse. 

De er skidefrække. Vi var ude på Sunset Boulevard og spise en sandwich. Ude på den anden side af ruden sad en måge. En halv meter fra os. Der stod den og prikkede på vinduet. Som om den sagde, 'giv mig noget mad'

Karsten Filsø, SF, Formand for Natur- Miljø & Klimaudvalget, Holstebro. 

- De er jo over det hele, og de bygger også reder på vores tag. Der er liv og fjer og mågeklatter og alt muligt andet rundt i hele området, som vi jo også kæmper med at holde rent, siger Jan Jørgensen, der er butikschef hos Toys "R" Us i Holstebro.  

- Specielt når de yngler, så er det et stort problem, siger Jan Jørgensen.  

Udvalgsformanden kender udmærket til problemet, og han har også selv ved selvsyn set de pågående måger, da han i sommerferien spiste på en restaurant, der ligger lige ved siden af Toys "R" Us-butikken. 

- De er skidefrække. Vi var ude på Sunset Boulevard og spise en sandwich. Ude på den anden side af ruden sad en måge. En halv meter fra os. Der stod den og prikkede på vinduet. Som om sagde, 'giv mig noget mad', siger Karsten Filsø. 

00:22

LYDFIL AFSLØRER: Så meget larmer mågerne. Optagelsen her er fra Toys "R" Us butikken. Nogle dage er værre end andre, men som det høres, kan mågerne larme voldsomt.  Video: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Luk video

- Der er ingen tvivl om at mågen ændrer adfærd. Fra at være en fugl som kun er ude i naturen, så rykker den altså indad, siger udvalgsformanden. 

Han lover at kommunen nu vil forsøge at gå nye veje i forsøget på at finde løsninger. 

- Det som man efterspørger er, at der er en større koordinering. Det er ikke alle i området, der har fået tilladelse til at regulere. Det mener jeg godt, vi kan og skal hjælpe med, siger Karsten Filsø med hentydning til en regel som gør det muligt for en kommune at søge om tilladelse til regulering i et større afgrænset byområde, så længe kommunen bare har aftaler med alle lods- eller grundejere. 

Fakta om sølvmågerne

Mågen, der oftest opleves i byerne i store flokke, er Sølvmågen.

Mågerne yngler fra sidst i april. i yngleperiode er mågerne særligt aktive og kan være aggressive for at beskytte rederne. 

Ifølge en opgørelse fra DOF er bestanden af sølvmåger fra 1999 til 2011 vokset med op til 50%. 

Dr.dk skrev i 2017, at der i alt er 100.000 ynglende sølvmågepar i Danmark. 

I 2017 indførte miljøminister Esben Lunde Larsen jagttid på sølvmågen. Efteråret 2018 kan sølvmågerne således reguleres for første gang i jagttid.  

- Det er vigtigt, at vi er mange i området der samarbejder om at løse det her, siger Karsten Filsø.

Ingen mad - ingen måger 

At der skal bredt samarbejde til for at løse problemet med de ynglende måger i byerne, er formand for Dansk Ornitologisk, Egon Østergaard helt enig i. 

SF'eren Karsten Filsø erkender at mågerne i den nordvestlige del af Holstebro er et reelt problem. Han lover nu, at han forsøge at løse problemet med nye tiltag.  Foto: TV MIDTVEST

- Måger er jo nogle fantastiske fugle. De er meget tilpasningsdygtige. Det er derfor, der er så mange af dem. Det er jo fordi, der er mad at finde herinde (i byerne red.).

- De fleste af os har jo oplevet her i sommerperioden, at de kommer og tager mad fra jorden eller endda fra et cafebord. De flade tage er fremragende steder at yngle for sølvmågerne, siger Egon Østergaard. 

DOF-formanden mener generelt, at strategier, der går på regulerings- og skræmmetiltag over tid vil komme til kort overfor mågerne. 

- I praksis er det utroligt svært at gøre noget ved måger, der har besluttet sig for at flytte ind. De er her, fordi der er mad, og man kan sige, at kunne man gøre alle i et område klart, at der ikke skal ligge mad og flyde på gade eller i en åben skraldespand, så ville mågerne flytte helt af sig selv.  

- Er der ingen mad, er der heller ingen måger. Så enkelt er det, siger Egon Østergaard.

Fællestilladelse er en god ide

Han sidder selv i vildtforvaltningsrådet, der var med til at anbefale en decideret jagttid på sølvmågerne. Bestanden er vokset kraftigt de senere år. I efteråret i år bliver det første gang muligt at gå på jagt efter sølvmågerne.

Men selv om Egon Østergaard var med til at anbefale jagttid på mågerne, tvivler han på, det løser problemerne i byområder. 

- Nej, det tror jeg sådan set ikke på. Til den tid er det efterår. Det kan lige så godt være svenske og norske måger, der bliver skudt. Jeg er ikke sikker på, det vil virke i byerne, men det får vi at se, siger Egon Østergaard. 

Nogle dage er der flere end andre dage. I dag hang en stor flok måger ud på taget og i luften omkring Toys "R" Us i Holstebro.  Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

I Holstebro er Karsten Filsø enig i, at borgerne i de områder, hvor mågerne er, skal undgå bevidst eller ubevidst efterlade mad til mågerne. 

Udover at hjælpe borgerne i et område med at få fælles tilladelse til regulering, lover Karsten Filsø også, at kommunen vil undersøge hvad andre kommuner har succes med at gøre ved de generende måger. 

Hos Naturstyrelsen, som er den myndighed, der skal give tilladelse til at regulere måger siger vildtkonsulent, Karsten Lund Platz, at antallet af ansøgninger er støt stigende.

Vildtkonsulenten er enig med Egon Østergaard i, at det i praksis kan være meget svært at skræmme mågerne væk. Han mener også, at den fælles tilladelse, der kan dække for eksempel et boligområde, er en god ide. Det giver de autoriserede jægere bedre arbejdsbetingelser og større chance for at få succes med at jage mågerne væk.   

Sådan bekæmpes sølvmågerne

I en årrække er en del forskellige tiltag blevet gjort i flere midt- og vestjyske byer, for at få mågerne til at forlade by- og boligområder. 

Man har malet mågeæg med olie. Oliehinden forhindrer ilt til at komme ind i æget, og ungen bliver aldrig udklækket.

Man har anbragt dummy-æg i rederne. Mågernes æg er blevet skiftet ud med falske mågeæg. Mågen tror, den ruger på det rigtige æg, og lægger derfor ikke et nyt.  

Man kan regulere måger ved jagt. Det kræver en tilladelse af Naturstyrelsen. Special-jægere har af flere omgange reguleret måger i f.eks. Struer, Lemvig, Skive og Holstebro. Læs mer eom reglerne for regulering her.  

Ifølge Naturstyrelsen kan en kommune søge om lov til at regulere måger for et større afgrænset geografisk område. Så længe kommunen har indgået aftale med samtlige lodsejere/grundejere. En sådan tilladelse gør det lettere for jægere at regulere effektivt. 
04:51 Luk video