Lugtløs og dødsensfarlig: Gyllegas er en snigende dræber

Det kan være livsfarligt at arbejde med gylle på grund af giftige dampe, som er umulige at se eller lugte.

Tidligere på dagen blev fire personer indlagt efter en arbejdsulykke i en svinestald lidt uden for Holstebro. Én efter én mistede de bevidstheden, da de blev udsat for giftige dampe fra den gylle, der var opsamlet under svinestaldens tremmegulv.

Og det er langt fra første gang, der sker en ulykke i forbindelse med gyllegas. Håndtering af gylle er blandt de farligste opgaver i landbruget, og risikoen opstår, hvis man indånder den svovlbrinte, som gyllen frigiver, når den sættes i bevægelse.

- Svovlbrinte er virkelig giftigt. Det mindsker blodets evne til at transportere ilten, og der skal ved højere koncentrationer kun ganske få åndedræt til, før man mister bevidstheden, forklarer Helle Birk Domino, der er arbejdsmiljøchef i SEGES.

Lugten advarer ikke ved ulykker

Ved lave koncentrationer lugter svovlbrinte lidt som rådne æg, men når gassen kommer op i sundhedsskadelige koncentrationer, så kan man ikke længere lugte det, fordi det lammer lugtesansen. Hvis man indånder svovlbrinte, lammes luftvejene, og døden kan indtræffe kort efter.

quoteDu kan ikke lugte det, og du kan ikke se det, så man skal virkelig være opmærksom.

Helle Brik Domino, arbejdsmiljøchef, SEGES

- Du kan ikke lugte det, og du kan ikke se det, så man skal virkelig være opmærksom, siger Helle Birk Domino.

Omkring en gang årligt sker der en alvorlig eller ligefrem fatal ulykke i forbindelse med håndtering af gylle.

- Det er frygteligt, at de her ulykker bliver ved med at ske. Der er sket dødsfald før, og der er også set alvorlige ulykker inden for de senere år, siger Helle Birk Domino, som råder alle, der arbejder med gylle, til at være påpasselige:

- Det er vigtigt at lave en risikovurdering hver gang, man skal arbejde med gylle. Man skal have fokus på sikkerheden og for eksempel bruge åndedrætsværn.

Tre af de fire personer fra dagens arbejdsulykke ved Holstebro er stadig indlagt på sygehuset i Herning.

 
 
Foto: SEGES

Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Miljø.