6000 nye kvadratmeter: Her er Nissum Fjords fem nye øer

Siden 2015 har Danmark fået 11 nye øer - fem af dem ligger i Nissum Fjord. Men hvad skal de hedde og kommer de til salg? Få svaret her.

Forstfuldmægtig ved Naturstyrelsen, Uffe Strandby, viser de nye øer i Nissum Fjord frem. Foto: Kristian Andersen, TV MIDTVEST

En enkelt er forsvundet og fem nye øer er kommet til i Nissum Fjord ved Thorsminde. 

Man skal ikke regne med, at der kommer en salgsannonce i avisen en af de kommende dage.

Uffe Strandby, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen

Den største er omkring 3000 kvadratmeter mens den mindste er 386 kvadratmeter. I alt fylder de fem nye øer 0,6 hektar eller 6000 kvadratmeter - det svarer til lidt under en fodboldbane.

Øerne er lige så stille blevet til siden 1970'erne, hvor en lille naturhavn blev udgravet ved kysten ud for øerne, og sandet herfra har formentlig ændret på strømmene og skabt øerne med tiden, fortæller forstfuldmægtig ved Naturstyrelsen Uffe Strandby. I dag findes naturhavnen dog ikke længere. 

- Øerne ændrer sig både i omfang og form. Det går rigtig langsomt, men på den ene af øerne kan man begynde at se en form for tilvækst, men det er en dynamisk proces, konstaterer han. 

Her ses de fem nye øer i Nissum Fjord. I den røde cirkel er de to sidste, som kan være svære at ane mellem siv og vegetation.  Foto: Google Maps

Kommer øerne til salg?

Med opmålingen og registreringen af de fem nye øer overgår de automatisk til staten som ejer. Men vil man på sigt kunne købe en af øerne? Det spørgsmål kan Uffe Strandby hurtigt svare på:

- Man skal ikke regne med, at der kommer en salgsannonce i avisen en af de kommende dage, griner han og uddyber:

- Øerne befinder sig et sted som på mange fronter er forbundet med reguleringer. Det er et natura 2000-område, som er beskyttet under EU, så det kommer aldrig til at kunne udnyttes til beboelse eller lignende, fastslår han. 

Her ses placeringen af de fem nye øer i Nissum Fjord.  Foto: Google Maps

Må man besøge de nye øer?

Ifølge Uffe Strandby må man gerne besøge øerne, når de er ejet af staten. Der er altså ikke forbud mod færdsel eller ophold på øerne, men han har alligevel en bøn til dem, der overvejer at besøge dem:

- Vi appellerer ikke ligefrem til, at folk besøger øerne. Og slet ikke i fuglenes yngletid, der løber fra omkring 1. april til 15. juli. Øerne kan hjælpe med at skabe bedre leveforhold for fuglene i området, understreger han. 

Fakta om nye øer:

•    Der sker hele tiden ændringer i landskabet, og dermed opstår og forsvinder øer over årene i Danmark. 
•    Der er registreret mindst 138 nye øer i Danmark siden 1990. 
•    Ejendomsretten over nye øer tilfalder automatisk staten.
•    En ø defineres ved, at man kan sejle omkring den, uanset om der er lav– eller højvande. Der skal dog som tommelfingerregel hele tiden være mere end 50 centimeter dybt vand omkring øen.
•    De nye øer er en del af en naturlig dynamik, som sker i landskabet. Når øerne viser sig at være permanente og ikke eksempelvis forsvinder ved højvande, kan planter begynde at vokse på øen, efter de selv har spredt sig med vinden eller f.eks. via at sidde fast i fuglenes fjer. Herefter sørger Naturstyrelsen for at tinglyse ejerskab til de nye øer. 
•    Mens nye øer kommer til, når landskabet hæver og sænker sig, forandrer og forsvinder andre. Kolling Ø, der har ligget i Nissum Fjord, er for eksempel forsvundet under havets overflade. 

 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Se mere

Skal de have navne?

De fem nye øer har ikke fået navne endnu, og Uffe Strandby er i tvivl, om de overhovedet får nogle.

Læs også Voldsom brand i fiskerhuse ved Nissum Fjord

- Det skal vi i Naturstyrelsen finde ud af. Nu er de registreret, og så er der en masse retningslinjer, der skal overholdes, omkring hvad de må og kan hedde, siger han.  

Mens der er kommet fem nye øer, kan det altså også gå den modsatte vej. Der er nemlig også en enkelt ø, Kolling Ø, der gennem ørene er forsvundet under havets overflade i fjorden.

- Den er eroderet væk af havstrømme og isskruninger og er stille og roligt blevet ødelagt, siger Uffe Strandby. 

Her kan man ane den tidligere Kolling Ø nord for Fjand Ø, der med tiden er forsvundet ned under vandoverfladen.  Foto: Google Maps