Danmark vokser: Nissum Fjord har fået fem nye småøer

Landskabet forandrer sig hele tiden, og derfor opstår der sommetider nye øer, der hurtigt bliver indtaget af planter og fugle

Fem af Danmarks 11 nye øer ligger i Nissum Fjord (arkivfoto). Foto: Jonas Bach Sørensen, TV MIDTVEST

Deres størrelse er beskeden, men Danmark har ikke desto mindre fået 11 nye øer de seneste tre år.

Fem af de nye småøer er dukket op i Nissum Fjord, mens der er registeret seks øer ved Sækkesand nord for Møn, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

- Jeg tror, at de færreste danskere tænker over, at Danmark forandrer sig hver eneste dag. Noget af kysterne forsvinder, mens nyt land dukker op andre steder. Jeg er glad for, at de nye øer ved Sækkesand kan indgå aktivt i vores natur og give fugle nye fristeder til at yngle og lade ungerne vokse op, og hvor det er svært for ræve og andre rovdyr at forstyrre fuglene, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Naturlig dynamik

De nye øer i Nissum Fjord har et samlet areal på 0,6 hektar - den mindste er på 386 kvadratmeter. Øerne ved Møn er noget større med et samlet areal på lidt over 63 hektar.

- Det er fascinerende, at der hele tiden opstår og forsvinder øer fra vores lille land. Registrering af 11 øer på tre år er mange, og det giver god mening, at vi – som eksempelvis med øerne ved Sækkesand – kan lade dem udvikle sig til et fuglereservat, siger Jakob Ellemann-Jensen. 

Øerne opstår ifølge ministeriet som en del af en naturlig dynamik, når landskabet hæver og sænker sig. På den er der faktisk også øer, der forsvinder fra landkortet. Det gælder for eksempel Kolling Ø i Nissum Fjord, der nu ligger under vandoverfladen.

Ejendomsretten over de nye øer tilfalder automatisk staten.

Kort om Danmarks nye øer

* Der er registreret mindst 138 nye øer i Danmark siden 1990. 

* En ø defineres ved, at man kan sejle omkring den, uanset om der er lav– eller højvande. Der skal dog som tommelfingerregel hele tiden være mere end 50 centimeter dybt vand omkring øen.

 

* De 11 nye øer er en del af en naturlig dynamik, som sker i landskabet. Når øerne viser sig at være permanente og ikke eksempelvis forsvinder ved højvande, kan planter begynde at vokse på øen, efter de selv har spredt sig med vinden eller f.eks. via at sidde fast i fuglenes fjer. Herefter sørger Naturstyrelsen for at tinglyse ejerskab til de nye øer. 


* Mens nye øer kommer til, når landskabet hæver og sænker sig, forandrer og forsvinder andre. Brakø, der ligger i Horsens Fjord, blevet til en halvø, da den er vokset sammen med kysten ved Stensballe.

 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.