Samarbejde hjælper hjerneskadede

Herning og Holstebro kommuner vil udvikle hjælpen til borgere med hjerneskader

Omkring 20.000 mennesker bliver hvert år ramt af en hjerneskade, som kan have vidtrækkende følgevirkninger for den enkelte.

Holstebro og Herning kommuner indleder nu et samarbejde, der skal kvalificere de tilbud der gives til de hjerneskadede i forbindelse med rehabiliteringen.

- Vi tror på, at vi ved fælles hjælp og viden, kan klæde medarbejderne bedst mulig på til at skabe et sammenhængende tilbud af høj kvalitet for borgere, der har fået en hjerneskade, siger socialchef Anette Holm fra Holstebro Kommune.

I dag har de hjerneskadede kontakt med en lang række kommunale afdelinger og forvaltninger. Det giver udfordringer når der skal strikkes et udredningsforløb sammen. 

Den problematik vil Herning og Holstebro løse via det nye samarbejde, som bl.a. skal sikre en bedre koordination mellem de enkelte tilbud. Desuden skal de involverede medarbejdere uddannes bedre, så de er i stand til at håndtere de mange komplekse problemstillinger.

Det er ansatte fra de to kommuners social- og sundhedsområde samt fra arbejdsmarkeds- og ældreområdet, som deltager i samarbejdet.  

Der er allerede planlagt undervisning for de ansatte i januar og februar. Her sættes der bl.a. fokus på den nyeste forskning på hjerneskadeområdet.  Desuden inddrages borgernes og de pårørendes egne erfaringer og anbefalinger i det videre arbejde.

 


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Sundhed.