Politiker afviser: P-vagter skal ikke give affaldsbøder

Kommunale parkeringsvagter skal ikke være affaldspoliti

Kommunale parkeringsvagter og parkpersonale skal ikke være miljø-betjente og dele bøder ud til borgere, der smider affald i det fri. Det er en myndighedsopgave for politiet. 

Så kategorisk afviser Herning Kommunes teknik- og miljøudvalgsformand, Finn Stengel Petersen, i dag et forslag fra Det konservative Folkepartis miljøordfører, Mette Abildgaard.

For at stoppe det omfattende miljøsvineri i naturen, ønsker Mette Abildgaard, at de kommunalt ansatte kan udstede administrative bøder til de borgere, der bliver grebet på fersk gerning når de overtræder lovgivningen.

- Når der i en periode fra 2008 til 2015 kun er givet 36 bøder for overtrædelse af natur- og miljøbeskyttelsesloven, så er det et vink med en vognstang om, at vi må tage andre værktøjer i brug, siger Mette Abildgaard.

Ifølge miljøordføreren er politiet i øjeblikket spændt hårdt for med andre opgaver. Derfor kan ressourcerne hentes blandt de kommunale p-vagter og parkbetjente.

Men den ide` rammer ikke plet hos kommunerne, der ikke mener de kommunalt ansatte skal løse politiet arbejde.

- Det er ikke en opgave p-vagter og parkpersonale skal varetage. Det er en politimæssig opgave at dele bøder ud, siger socialdemokraternes Finn Stengel Petersen, der er teknik- og miljøudvalgsformand i Herning Kommune.

Han peger på den forskellighed, der er i måden kommunerne har indrettet sig på i forhold til p-vagterne.

- Den omstændighed, at det i mange kommune er private virksomheder der kradser p-bøder ind er et problem. Skal de til at udstede affalds-bøder, vil det give alt for voldsom turbulens, mener Finn Stengel Petersen.

Teknik- og miljøudvalgsformanden foreslår i stedet en form for overvågning på de strækninger og ved de områder, hvor affalds-problemet er størst.

- Her kunne man lave en form for video-overvågning, som tog billeder af bilen og de personer, der forbrød sig mod loven, slutter Finn Stengel Petersen.

Bødetaksterne for at smide en cola- eller øldåse i det fri ligger i dag på 1000 kroner.

Et askebæger med cigaretskodder, der f.eks. tømmes i en grøftekanten, vil koste en bøde på 3000 kroner, hvis det bliver opdaget.

Skulle nogen formaste sig til at smide en skraldepose over hækken, og ind til naboen, straffes det med en bøde på 5000 kroner.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Miljø.