Personale frygter spareplan på kirurgisk afdeling

Personalet på kirurgisk afdeling i Hospitalsenheden Vest frygter, at spareplanen kommer til at gå udover bade patienter og personale.

Hospitalsenheden Vest går efter store besparelser på kirurgisk afdeling, der i forvejen er hårdt ramt af overbelægning. Personalet frygter, at det får konsekvenser for både dem selv og patienterne. Derfor havde de i dag indkaldt ledelsen til møde.

- Vi vil gerne have en forståelse for, hvor vigtigt det er, med mangfoldighed i personalesammensætningen og de opgaver, der bliver løst, siger Elin Randrup, fællestillidsrepræsentant for SOSU-assistenterne.

Spareplaner betyder, at afdelingens otte social- og sundhedsassistenter er fyret pr. 1. marts. Samtidig bliver seks sengepladser fjernet.

- Det får konsekvenser, fordi et er jo de varme hænder, som man nu vil skære fra.

Som en del af spareplanen agter hospitalsledelsen at skære tid af patienternes ophold på hospitalet. Ledelsen håber, det vil afhjælpe overbelægningsproblemer på afdelingen.

- Ambitionen er, at der er nogen patientienter, der ikke behøver at komme i en seng, men som kan få det klaret i et dagafsnit. Og der er nogle patienter, hvis forløb i sengeafsnittet, bliver kortere. Enten fordi vi korter ned i den tid, der er før operationen, eller fordi vi kan korte ned efter operationen, siger sygeplejefaglig direktør, Ida Götke.

Spareplanen betyder, at Hospitalsenheden Vest skal finde 90 millioner inden 2019.

I videoen kan du se et indslag om sagen:

 


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Samfund.