Livreddende døralarm bliver nu lovlig

En ulovlig døralarm på institutionen Koglen reddede i august en 16-årig drengs liv. Nu er der lagt op til at gøre døralarmerne lovlige.

I august kunne TV MIDTVEST fortælle, hvordan en 16-årig dreng fra den døgnsikrede institution Koglen ved Stakroge blev reddet af en døralarm, som advarede personalet på stedet om et overfald.

Et lille bip fortalte først, at en 17-årig dreng havde forladt sit værelse, og endnu et bip kort efter betød, at han var gået ind på den 16-åriges værelse. Selv om personalet reagerede hurtigt, viste den efterfølgende retsmedicinske undersøgelse, at den 16-årige havde været i livsfare efter at være blevet sparket i hovedet og forsøgt kvalt.

quoteVi har haft det skidt med at gøre noget, der ikke er lovligt.

Lars Emil Andersen, døgninstitutionen Koglen

Den type døralarmer er ulovlige, men det ser ud til at ændre sig nu: Et udspil fra regeringen, som er blevet præsenteret i dag, vil gøre alarmerne lovlige. Det er noget, der bliver taget godt imod på Koglen.

- Vi har haft det skidt med at gøre noget, der ikke er lovligt, så vi er rigtig glade for det nye lovforslag, siger områdeleder for de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen i Region Midtjylland, Lars Emil Andersen til TV MIDTVEST.

Døralarmer skal beskytte de unge

I udspillet står der følgende: "Der indføres adgang til at anvende døralarmer til de unges værelser på sikrede døgninstitutioner og om natten på delvist lukkede døgninstitutioner. Alarmerne kan registrere, om nogen går ind eller ud ad dørene. Det vil give personalet mulighed for hurtigt at følge op og gribe ind, hvis der f.eks. er forsøg på rømning eller sammenstød mellem de unge." Hele udspillet med titlen "Alle handlinger har konsekvenser" kan læses ved at klikke her.

På Koglen er døralarmerne blevet anvendt i omkring 15 år.

- Vi har gjort brug af døralarmerne i mange år, og vi mener, at de beskytter de unge mod uhensigtsmæssige handlinger – det kan være at tage stoffer, trusler eller måske endda overfald. Døralarmerne giver os bedre mulighed for at hindre den uhensigtsmæssige adfærd, siger Lars Emil Andersen.

Koglen er årsag til lovændring

En af initiativtagerne til lovændringen er folketingsmedlem Orla Østerby.

- Episoden på Koglen har været udgangspunktet for, at jeg gerne ville have en lovændring. Det er jo bare sund fornuft, at når døralarmerne er så vigtigt et redskab for personalet, så skal de selvfølgelig også være lovlige, siger socialordfører Orla Østerby fra Det Konservative Folkeparti.

En af de døralarmer, der bliver anvendt på Koglen.
En af de døralarmer, der bliver anvendt på Koglen.
Foto: Karsten Mortensen, TV MIDTVEST

Koglens brug af ulovlige døralarmer har for nylig givet anledning til et løftet pegefinger fra Socialtilsyn Midt, som holder et vågent øje med institutionen. Det er derfor afgørende for Lars Emil Andersen, at udspillet får grønt lys i Folketinget.

- Hvis ikke udspillet her bliver godkendt, så gør vi bevidst noget ulovligt, og så kan vi risikere, at vores godkendelse bliver trukket, så vi må lukke, siger han.

Fakta om døgninstitutionen Koglen


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Samfund.