Forslag fra gymnasieelever runder magisk grænse - nu kan det være på vej i Folketinget

Et borgerforslag fra en gruppe gymnasieelever i Herning har nu rundet 50.000 underskrifter. Eleverne kræver færre eksaminer i lyset af hjemsendinger og nedlukning.

Mathias Sandbæk Olsen og hans kammerarter har god grund til at finde det store smil frem.
Mathias Sandbæk Olsen og hans kammerarter har god grund til at finde det store smil frem.
Foto: Martin Sodemann, TV MIDTVEST

Landets gymnasieelever skal op til færre eksaminer til sommer, fordi corona har givet dem dårligere undervisning. 

Så kort kan et borgerforslag fra en gruppe herningensiske gymnasieelever beskrives

Nu er forslaget et skridt tættere på at blive til virkelighed, da det har rundet 50.000 underskrifter.

Dermed kan det blive fremsat i Folketinget som beslutningsforslag, behandlet og stemt om.

- Det er da megafedt og  helt surrealistisk, lyder det fra forslagets hovedstiller Mathias Sandbæk Olsen, da TV MIDTVEST fanger ham torsdag.

Til daglig går han i gymnasiet på HTX ved Herningsholm Erhvervsgymnasium og har i løbet af sin tid på gymnasiet været sendt hjem flere gange på grund af corona. 

Sammen med tre skolekammerater mener han, at coronarestriktioner, hjemsendelser og nedlukninger har ramt deres undervisning og læring. Dermed ønsker de at skure ned for antallet af eksaminer til sommer. 

- Vi har ikke fået det der solide fundament, som alle andre årgange har haft. Og det gør, at vi ikke er klar til eksamen, forklarede Mathias Sandbæk Olsen mandag.

2:06
TV MIDTVEST satte mandag fokus på borgerforslaget, da det havde knap 40.000 underskrifter.
Foto: Selma Bjørnestad Kvist Åstrøm, TV MIDTVEST

Nu glæder gymnasieeleven sig over, at det lykkedes hente de sidste 20.000 underskrifter siden årsskiftet. 

- Omkring nytår troede jeg ikke rigtigt på det, men her på det seneste er det gået rigtigt stærkt. Jeg tror, at det hænger sammen med, at mange har været hjemsendt, gætter han. 

Drømmer om model fra 2021

Noget kunne tyde på, at 3.G'ernes ønske ikke er helt urealistisk. 

I februar 2021 valgte et stort flertal af Folketinget at reducere antallet af eksaminer og prøver for elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser. 

- Det har været et udfordrende år med nedlukning og nødundervisning, og det er der taget højde for med aftalen. Det er sikret, at covid-19 ikke bliver en stopklods for unge, der skal videre i uddannelsesuniverset eller ud på arbejdsmarkedet, lød det den gang i en pressemeddelelse fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Konkret betød det, at 3.G'erne i sommeren 2021 skulle til fire afsluttende prøver i stedet for de normale syv.

Det er den model, som Mathias Sandbæk Olsen og hans kammerater håber, at politikerne vil genindføre. 

- Det er dejligt at mærke den store opbakning, og nu må vi se, hvad politikerne siger, forklarer han. 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Men ministeriet oplyser i en mail, at de enkelte gymnasier har mulighed for at justere prøvegrundlaget til mundtlige eksaminer, så der ikke formuleres spørgsmål til de dele af faget, der udelukkende er gennemgået som nødundervisning; altså virtuelt.

Det bygger på en aftale som regeringen og et stort flertal indgik i november 2021. Aftalen ændrer ikke på antallet af eksaminer. 

- Målet er en så normal prøveafvikling som muligt, men vi følger selvfølgelig situationen tæt, skriver ministeriet.