Anker dom for Maria-drab

Den 48-årige Jan Erik Henriksen anker dommer på 16 års fængsel for drabet på Maria Møller Christensen nytårs nat. Billede fra KRIMI5/Kanal5.

Sagen om Maria-drabet skal endnu en gang for retten. Den dømte Jan Erik Henriksen har valgt anke dommen på 16 års fængsel til Vestre Landsret. Som det var tilfældet under retssagen, så fastholder den dømte sin uskyld.

- Han har valgt at anke, fordi han giver udtryk for, at han er uskyldigt dømt. Derfor påstår han, for det første, frifindelse og i anden række er det anket i påstand om formildelse af straffen. Sådan at forstå, at hvis han i ankeinstansen måtte blive dømt for drab, så påstår han straffen formildet, fortæller Jan Erik Henriksens forvarer Jens Møller, Brande.

Fældet på DNA

Den 48-årige Jan Erik Henriksen fik 16 års fængsel i retten i Herning. Han er dømt for drab og anden kønslig omgang end samleje på den 20-årige Maria Møller Christensen, der blev dræbt i en kælder under en ejendom nytårs nat.

Jan Erik Henriksen er beboer i ejendommen på Rolighedsvej i Herning og hans DNA blev fundet flere steder i forbindelse med drabet. Det var blandet andet det, der var en af de tungtvejende årsager til han blev dømt.

Vil have nedsat straf

Skulle Landsretten til sin tid fastholde, at den 48-årige er skyldig i drab, vil han forsøge, at få sat straffen på de 16 års fængsel ned. Anklageren havde kun forlangt 14 års fængsel og i følge forsvarer, Jens Møller, er 12 det normale i drabssager.

Jan Erik Henriksens forsvarer er desuden overbevist om, at den 48-årige er blevet dømt for noget retten ikke har bevist.

- De to af disse 16 år de skyldes, at han er blevet dømt for et forhold, der hedder anden kønslig omgængelse end samleje. Og det er et forhold, som, efter min opfattelse, ikke er bevist at have fundet sted overhovedet, siger forsvarer Jens Møller til TV/MIDT-VEST.

Det er endnu uvist, hvornår den nye retssag starter i landsretten.