Vejdirektoratet: Mere end 50 procent uvedkommende kørsel

Grundejere er oprørte efter Favrskov Kommune vil omlægge knap 80 kilometer offentlig vej til privat. Her kan I få et overblik over, hvilke veje kommuner helt generelt kan lægge ud til borgerne.

Favrskov Kommune vil privatisere næsten 80 kilometer kommuneveje. Det har bragt sindene i kog hos mange grundejere, der nu selv skal betale for vedligeholdelse af vejen.

Men Vejdirektorat forklarer, at Favrskov Kommune formentlig er i deres gode ret til at omlægge de mange kilometer til private veje.

- I princippet er der ikke nogen veje, kommunerne ikke kan nedkvalificere til privat vej, forklarer Ivan Kenn Skaaning Hansen, der er chefjurist hos Vejdirektoratet.

Der er dog et krav. Vejen må ikke være så vigtig for det samlede vejnet, at kommunen ikke kan reducere færdslen til under 50 procent. 

- Hvis en vej skal opkvalificeres til offentlig vej, så kræver det, at mere end 50 procent af trafikken på en vej kommer fra ikke vedkommende kørsel. Det kan være fra en søndagstur i området, eller nogle der bruger vejen som smutvej, siger Ivan Kenn Skaaning Hansen.

Alle kommuner har det med i overvejelserne

Vejdirektoratet er klagemyndighed, og skal godkende trafiktællingerne. Egentlig er der såkaldt metodefrihed, men det kan foregå så lavpraktisk som ved at stoppe alle biler, hvor vejen begynder, for at spørge, om de har et lovligt ærinde i området. 

- Kommunerne skal egentligt ikke bevise lav trafikmængde inden en eventuel nedkvalificering, men det vil være ualmindeligt dumt at omlægge en vej uden at have undersøgt det først. Der er jo en risiko for, at beboerne i området kræver en trafiktælling 14 dage efter beslutningen om nedkvalificering er truffet. Så hvilken som helst kommune har det her i baghovedet, inden de træffer beslutningen, forklarer chefjuristen og nævner et eksempel på en trafiktælling fra København Kommune, hvor de registrerede alle biler, der kørte ind i et område, og hvor længe de blev.

- Hvis bilen blev i området i mere end tre minutter, så blev den vurderet til at være vedkommende, og hvis den kørte ud igen inden de tre minutter, så måtte den være gennemkørende, for eksempel en trafikant der slog smut mellem to større veje, forklarer Ivan Kenn Skaaning Hansen.

Skal varsles fire år før

Ikke engang kommunale veje med offentlige institutioner er fritaget fra at komme i spil, forklarer Vejdirektoratets chefjurist.  

- Det er ikke sådan, at fordi der ligger en skole, plejehjem eller stadion, så kan det kun være en kommunevej. Det er ud fra en samlet vurdering af vejenes funktion i det samlede vejnet, afslutter Ivan Kenn Skaaning Hansen.

Kommunerne skal varsle fire år før, de overdrager en offentlig vej til privat vej.

I kan læse mere om reglerne her under nedklassificering fra side 92.

 


Læs flere artikler fra Favrskov eller i kategorien Trafik.