De høje energipriser presser kirkerne: Nu sløjfer de flere gudstjenester

Flere menighedsråd har søgt og fået tilladelse til at aflyse gudstjenester, lige som flere var nødsaget til under corona.

2:16
- Det er jo middelalderkirker, vi har her. De er ikke isoleret. Jeg har ikke præcise beløb, men det er ikke gratis at varme op, kan jeg godt afsløre, siger Mogens Møller Nielsen.
Foto: Wikimedia Commons

Energikrisen rammer nu også folkekirkerne.

De høje energipriser betyder nemlig, at det er dyr fornøjelse at varme de gamle middelalderkirker op.

Flere menighedsråd har derfor søgt om at afholde færre gudstjenester for at holde varmeregningerne nede.

Det er ikke noget, man er glad for i Viborg Stift, men det er en nødvendighed, lyder det fra biskoppen.

- Det er meget usædvanligt, men vi står også i en usædvanlig situation. Flere steder har man brugt det budget, der var at gøre med, fortæller Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift.

Gudstjenester blev også aflyst under påsken i 2020. Her var corona årsagen.

Færre gudstjenester frem til påske

Kirkerne i Vestfjends Pastorat, som hører under Viborg Stift, er nogle af dem, der har fået lov til at holde færre gudstjenester frem til påske.

- Derfor bliver der året ud én mindre gudstjeneste klokken 9:15 på tværs af pastoratet, fortæller formand for Vroue Menighedsråd, Mogens Møller Nielsen.

Det er kirkerne Vroue, Fly, Sdr. Resen, Vristed og Iglsø, der tilsammen udgør pastoratet.

- Jeg vil ikke sige, at vi sløjfer gudstjenester, men at vi samler menigheden de steder, hvor kirkerne bliver brugt af flest, lyder det fra biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær.

Henrik Stubkjær er biskop i Viborg Stift.
Henrik Stubkjær er biskop i Viborg Stift.
Foto: Jesper Mortensen, TV MIDTVEST

For Viborg Stift er der også en anden opgave end at få varmeregningerne ned: Det er at finde ud af, hvordan kirkerne kan fungere mest optimalt under de nye betingelser.

- Min bekymring kan være, at vi aflærer folk at gå til gudstjeneste. Når jeg giver lov til det her, så beder jeg samtidigt menighedsrådene om at kigge på kirketællinger for at se, hvad det har af betydning, siger biskoppen.

Flere følger trop

Vestfjends Pastorat er ikke de eneste, der har set sig nødsaget til at aflyse gudstjenester.

Viborg Stift oplyser til TV MIDTVEST at flere af de i alt 271 sognes menighedsråd har søgt og fået tilladelse til at sløjfe gudstjenester af hensyn til økonomien.

Det drejer sig om Rødding-Lem-Lihme-Vejby, Ørslevkloster-Ørum, Hjerm Østre og Vestre, Ullits-Foulum-Svingelbjerg, Overlade, Vestfjends Pastorat omfattende Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly sogne, Ørum-Viskum-Vejrum samt Ulbjerg-Lynderup-Låstrup. 

I Vinderslev har menighedsrådet ikke søgt om at aflyse gudstjenester, men i stedet fået lov til at flytte gudstjenesten til Sognehuset, der er billigere at varme op.  

Menighedsrådsformanden i Vroue fortæller, at der også er et signal i at kirkerne sparer en gudstjeneste væk.

- Når alle andre skal spare for at holde energipriserne nede, så er kirken også nødt til at vise, at vi også kan, siger Mogens Møller Nielsen.

Den del er biskoppen helt enig i.

- Det handler også om, at vi må løfte i flok, siger Henrik Stubkjær.

Faktisk ville kirkerne i Vestfjends Pastorat gerne have droppet flere end den ene tidlige gudstjeneste, men det ønske blev ikke godkendt.

- Gudstjeneste er rygraden i vores kirke. Derfor skal der også fortsat være mulighed for at få døbt sine børn, og det foregår jo til gudstjeneste, siger Viborg Stifts biskop, Henrik Stubkjær.

I Ribe Stift har ingen sogne søgt om tilladelse til at sløjfe gudstjenester, og i Aalborg Stift har der ifølge stiftet kun været enkelte forespørgsler på emnet, men ingen egentlige ansøgninger.