Minister vil skærpe kontrollen med lastbilchauffører

Ministeren efterlyser samtidig selvransagelse og større ansvarlighed hos arbejdsgivere

05:50

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil sætte øget fokus på kontrol med lastbilchauffører ovenpå TV MIDTVEST afsløringer af chauffører, der ikke overholder køre- hviletidsreglerne.

- Det er på ingen måder acceptabelt. Sådan siger Venstre's beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, dagen efter TV MIDTVEST's afsløringer af lastbilchauffører, der groft overtræder køre-hviletidsbestemmelserne.

I et ekstremt tilfælde viste det sig, at en chauffør havde kørt op til 2½ døgn uden en hel nats søvn.

Vi skal gøre det bedre

- Det er jo også farligt for de andre trafikanter, man møder på sin vej, understreger ministeren, som efter at have set TV MIDTVEST's optagelser, indrømmer at kontrollen på området ikke har været god nok.

- Vi skal gøre det bedre. Det lægger jeg ikke skjul på, fastslår han. 

Nu vil han have skærpet kontrollen med lastbilchaufførerne.

- Der er behov for et tættere samarbejde mellem de forskellige offentlige myndigheder, forklarer ministeren og nævner færdselspolitiet, Rigspolitiet og Arbejdstilsynet.

- Vi bliver nødt til at lave en meget mere koordineret indsats og et større samarbejde end det, der finder sted i dag, erkender han.

Efterlyser større ansvarlighed hos arbejdsgiverne

I dag foretager Arbejdstilsynet slet ikke kontroller på området og det vil beskæftigelsesministeren nu også have gjort noget ved.

- Det er klart, at det, som I nu bringer frem til offentlighedens kendskab, det bliver vi nødt til at tage alvorligt. Det gør et stort indtryk på mig, forklarer han og kommer samtidig med en opfordring til chaufførernes arbejdsgivere om at følge loven.

- Der er brug for en større ansvarlighed hos de arbejdsgivere, der tillader at man kan køre lastbil i næsten 60 timer uafbrudt. 

Hvorfor er der regler om hviletid?

Først og fremmest er der trafiksikkerheden. Der kan ske alvorlige ulykker, hvis chaufføren falder i søvn bag rattet, eller hvis han reagerer langsomt på grund af træthed. Reglerne skal desuden sikre chaufførens arbejdsmiljø og sikre lige konkurrencehensyn i branchen, så to vognmandsvirksomheder kan konkurrere om de samme opgaver uden at gøre det ved at forringe forholdene for chaufførerne.
 
Hvilke regler gælder?
Transporter med industrifisk er undtaget fra de almindelige regler om køre-/hviletid. Det kaldes ”undtaget kørsel”. Men det betyder ikke, at chaufførerne er undtaget for hvil. De skal følge ”Arbejdstidsdirektivet” og ”Bekendtgørelse om hviletid og fridøgn”. Her står, at chaufførerne skal have 11 timers samlet hvile i løbet af et døgn. Det er ikke nok, at mindre pauser, ventetid eller for eksempel færgeture til sammen giver 11 timer på et døgn.
 
Hvordan tolker KM Logistik reglerne?
KM Logistik mener, at transporter af industrifisk er undtaget for reglerne om 11 timers hvile, fordi fiskene er letfordærvelige og skal frem så hurtigt som muligt. Det modsiges dog af fagpersoner i både 3F og i Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, der siger, at der ikke er givet dispensation til kørsel med fisk.