Politiformand om ulovlig minkordre: Ganske forfærdeligt

Betjente fortalte minkfarmere, at beslutning om minkaflivning var truffet, selv om der ikke var lovhjemmel.

Selv om det var ulovligt at beordre mink uden for smittezonerne aflivet, satte Rigspolitiet betjente til at ringe til ejere af raske minkfarme for at få minkavlerne til at aflive deres mink.

Til opgaven udarbejdede Rigspolitiet et såkaldt actioncard, som beskriver, hvad betjentene skal fortælle. Det fremgår af en redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, som blev offentliggjort onsdag.

Hvis ejeren af de raske minkfarme sagde nej til at få aflivet deres mink, skulle betjentene fortælle følgende:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel.

- Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?

Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, kalder det forfærdeligt, at betjente blev udstyret med et actioncard, hvor det kunne lyde, som om myndighederne ville tvangsaflive mink.

- Det må bare ikke ske. Det er ganske forfærdeligt, for man skal have 100 procent tillid til politiet. Vi skal ikke være med til noget, der er grundlovsstridigt, siger han.

- Det er noget værre skidt for at sige det rent ud.

Verdenshistorie at nedlægge erhverv

Claus Oxfeldt forklarer, at betjente kan sige, hvis der er noget, som de selv mener, ikke er i orden. Men i den pågældende situation havde han heller ikke selv sagt fra.

- Det er faktisk en kæmpe styrke i dansk og nordisk politi, at vi er gode til at tænke selv.

- Men her ligger der et actioncard, i forhold til noget som er uberørt land. Det er verdenshistorie, at vi skal nedlægge et helt erhverv. Derfor ville jeg heller ikke tænke sådan, siger politiformanden.

Allerede inden Rigspolitiet udarbejdede actioncardet, blev Rigspolitiet informeret om, at det var uafklaret, om der var hjemmel til at aflive raske minkfarme uden for smittezonerne.

Rigspolitiet har ifølge redegørelsen beklaget den fejlagtige information, som minkavlerne fik.

Opkaldene til minkavlerne blev gennemført fra 6. til 8. november. Politiet fik kontakt til 250 minkavlere - otte af dem kan have fået beskeden om, at myndighederne ville komme og aflive minkene, selv om de sagde nej.

Den 10. november blev actioncardet korrigeret, så henvisningen til, at beslutningen var truffet, og til, at manglende medvirken ville indebære, at man kunne forvente, at myndighederne foretog tømning af besætningen alligevel, udgik.

Rigspolitiet afviser over for Ritzau at kommentere actioncardet og henviser blot til redegørelsen.

Tema

Coronavirus