85 Grundfos-stillinger i Danmark forsvinder

85 ud af 600 afskedigelser i Grundfos kommer til at finde sted i Danmark, oplyser pumpekoncernen.

Grundfos skærer 85 stillinger i Danmark. Herunder også stillinger i Bjerringbro. Det sker som del af en større global manøvre, der sparer 600 job væk i koncernen, som blev præsenteret tirsdag i sidste uge.

Der er primært tale om medarbejdere med administrative og ledelsespositioner ifølge Grundfos.

Den globale slankekur sker som led i, at pumpekoncernen ændrer sin struktur.

Grundfos har omkring 19.000 ansatte på verdensplan. Fyringsrunden svarer til, at cirka tre procent af de ansatte mister jobbet.

I Danmark har Grundfos omkring 4500 ansatte. Dermed er det under to procent af de ansatte her i landet, som er berørt.

Ifølge Grundfos er målet med ændringerne i strukturen at komme tættere på kunderne - herunder at kunne udvikle de løsninger, som efterspørges.

Grundfos oplyser i den forbindelse, at virksomheden fremover vil investere betydeligt i innovation og digitale kompetencer.

Grundfos' pumper bliver brugt over alt i industrien samt i erhvervs- og boligejendomme.

Det kan for eksempel være til varme og aircondition, vandforsyning og rensning af spildevand.

Grundfos har som mange andre virksomheder været økonomisk ramt af coronakrisen. Men det er ikke årsagen til, at 600 nu står til at miste jobbet.

For en måned siden fremlagde koncernen et regnskab for første halvår. Det viste, at omsætningen er faldet knap en milliard kroner til 12,3 milliarder. Overskuddet dykkede 28 procent til 756 millioner kroner.

Grundfos er i øjeblikket på jagt efter en ny administrerende direktør. Den nuværende, Mads Nipper, skifter fra 2021 til en lignende stilling hos energiselskabet Ørsted.

Koncernen er ejet af Poul Due Jensens Fond, som ejer 87,6 procent af aktierne. Poul Due Jensen grundlagde Grundfos i 1945.

Resten af Grundfos ejes af efterkommerne til Poul Due Jensen. En gruppe ansatte i pumpevirksomheden ejer også en mindre del.

Man ved endnu ikke, hvor mange af fyringerne, der kommer til at ramme de ansatte i Bjerringbro, siger fællestillidsrepræsentant Kitty Herholdt.

- Jeg har ikke overblik over, hvor i landet fyringerne kommer til at ske. Vi samarbejder med ledelsen om at finde den bedst mulige måde at hjælpe de berørte kollegaer videre på, siger hun.