Stormrådet ændrer holdning til oversvømmelser

Nye målinger viser, at vandstanden var højere, end man vurderede i første omgang. Dermed bliver det lettere at få erstatning.

Der er godt nyt til de borgere og virksomheder i Holstebro, der blev ramt af de voldsomme oversvømmelser fra Storåen den 4. til 5. december.

Stormrådet har nemlig revurderet sin opfattelse af situationen, og det betyder, at de ramte nu har større chance for at få erstatning via oversvømmelsesordningen.

- I modsætning til stormflodsordningen skal sagerne her vurderes enkeltvis. Men vi råder folk til at anmelde skaderne til deres forsikringselskab, som kan hjælpe med at anmelde til Stormrådet. Og med den nye vurdering er der alt andet lige større chancer for at få erstatning, siger Stormrådets formand Jesper Rasmussen til tvmidtvest.dk.

Stormrådet bygger sin vurdering på målinger foretaget af Naturstyrelsen. I første omgang mente rådet ikke, at skaderne var omfattet af oversvømmelsesordningen. Kravet er, at der skal være tale om en hændelse, der sker sjældnere end hvert 20. år.

Men nu er der så kommet nye data fra Naturstyrelsen, der indikerer, at der var tale om en 20. års hændelse. Der er blandt andet tale om data fra en måler ved rensningsanlægget i Holstebro.

- Vi har kunnet konstatere, at vandstanden flere steder har været højere, end man kunne se på andre målere, siger Jesper Rasmussen.

Formanden for Holstebros udvalg for natur, klima og miljø, Karsten Filsø (F), hilsen rådets revurdering velkommen.

- Vi har jo været meget uforstående over for Stormrådets afgørelse, og derfor har vi også gjort opmærksom på vores målere og fået et firma til at analysere tallene. Deres vurdering er, at det nærmere er en 40 års hændelse. Derfor er jeg rigtig glad for, at Stormrådet nu er villige til at kigge på sagerne igen, siger han.

 

Se indslag om Stormrådets nye vurdering af oversvømmelserne her.

 


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Vejr.