Stormrådet: Ingen erstatning at hente

Stormrådet vurderer, at der ikke er tale om stormflod eller en 20 års hændelse. Derfor er der ingen erstatning at hente.

Foto: Trine Rahbek

De virksomheder og privatpersoner i Holstebro,. der er blevet ramt af store oversvømmelser fra Storåen, kan ikke få erstatning gennem stormflodsordningen.

Det fastslår Stormrådet, der efter at have studeret data fra DMI og Kystdirektoratet, er nået frem til, at der ikke er tale om en stormflod. 

- Selvom det blæste voldsomt ved stormen Gorm, så er der ikke tale om stormflod, siger formand for Stormrådet Jesper Rasmussen. 

Selvom det blæste voldsomt ved stormen Gorm, så er der ikke tale om stormflod.

Stormrådet fastslår også, at skaderne heller ikke bliver dækket af oversvømmelsesordningen. Skader, der er forårsaget af oversvømmelse, bliver kun dækket af den ordning, hvis der er tale om en oversvømmelse som følge af ekstreme vandstande i vandløb, åer og søer med en sjældenhed på mere end 20 år. 

Den sidste udvej

De ramte har dog stadigvæk et spinkelt håb om at få dækket deres omkostninger. 

Stormrådet understreger, at det er vigtigt, at de ramte tager kontakt til deres forsikringsselskab og anmelder skaden hurtigst mulig. Så vil en taxator komme ud og kigge på forholdene, og i enkelte tilfælde kan der være tale om en 20 års hændelse, og derfor vil der være dækning at hente i oversvømmelsesordningen.

- Der er håb for nogen, men jeg det vil også være ærlig at sige, at nogen ender med ikke at få dækning, siger Jesper Rasmussen. 

I Holstebro fik mange ødelagt løse genstande og inventar i kældre for flere millioner. De genstande er uanset hvad ikke dækket af hverken stormflods- eller oversvømmelsesordningen.