Patienter venter i kortere tid på udredning

Flere patienter får hurtigere undersøgt, hvad de fejler, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Hvis du er syg har du ret til at få afklaret, hvad du fejler, indenfor 30 dage. Det siger udredningsretten. Og i Region Midtjylland går det en hel del bedre med at leve op til kravet.

En pressemeddelelse fra regionen viser, at Region Midtjylland ligger forrest i den seneste nationale måling på området.

Kravet på 30 dage bliver ifølge pressemeddelelsen overholdt for 96 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien, for 95 % af de voksne psykiatriske patienter og for 89 % af hospitalernes patienter.

Målingen er fra 4. kvartal i 2016. Patienter, der selv vælger at udskyde deres undersøgelser, er ikke med i undersøgelsen.

Endnu ikke i mål

Hospitalsudvalgets formand, Anders Kühnau, er tilfreds.

- Særligt i psykiatrien har vi ofte hørt om lange ventetider. Vi er endnu ikke i mål, men tæt på. Personalet har virkelig ydet en stor indsats. Det skal de have ros for, både i psykiatrien og på de somatiske hospitaler, udtaler han.

Årsagen er blandt andet udvidede åbningstider og omlægning af arbejdsgange.