Patienter venter i kortere tid på udredning

Flere patienter får hurtigere undersøgt, hvad de fejler, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Patienter i Region Midtjylland venter kortest tid på at få at vide, hvad de fejler.

Hvis du er syg har du ret til at få afklaret, hvad du fejler, indenfor 30 dage. Det siger udredningsretten. Og i Region Midtjylland går det en hel del bedre med at leve op til kravet.

En pressemeddelelse fra regionen viser, at Region Midtjylland ligger forrest i den seneste nationale måling på området.

Kravet på 30 dage bliver ifølge pressemeddelelsen overholdt for 96 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien, for 95 % af de voksne psykiatriske patienter og for 89 % af hospitalernes patienter.

Målingen er fra 4. kvartal i 2016. Patienter, der selv vælger at udskyde deres undersøgelser, er ikke med i undersøgelsen.

Endnu ikke i mål

Hospitalsudvalgets formand, Anders Kühnau, er tilfreds.

- Særligt i psykiatrien har vi ofte hørt om lange ventetider. Vi er endnu ikke i mål, men tæt på. Personalet har virkelig ydet en stor indsats. Det skal de have ros for, både i psykiatrien og på de somatiske hospitaler, udtaler han.

Årsagen er blandt andet udvidede åbningstider og omlægning af arbejdsgange.