Oversvømmelse truer elforsyning

3500 husstande i Sydthy og på Thyholm risikerer at miste strømmen

Storm og regn giver risiko for oversvømmelser flere steder i landsdelen. Foto: Arkivfoto TV MIDTVEST

Hele natten og formiddagen har brandfolk fra Brand & Redning i Struer arbejdet på højtryk for at redde elforsyningen for omkring 3500 husstande på Thyholm og i Sydthy. 

Det er en transformatorstation ved Hvidbjerg der er oversvømmet. I løbet natten var situationen yderst kritisk, fortæller indsatsleder Lars Troels. 

- Vandet stod højt både i og omkring transformatorstationen, og selv om vi har pumpet på livet løs, så løbet der stadig meget vand til, fortæller indsatslederen.

Her til morgen blev et pumpehold fra Beredskabsstyrelsen i Thisted rekvireret til transformatorstationen, så oversvømmelserne kunne holdes i skak.

- Selv om det er lykkedes for os at sænke vandstanden betydeligt, så tør vi ikke stoppe med at pumpe foreløbig, siger indsatsleder Lars Troelsen, der nu har overladt arbejdet med at holde pumperne i gang til beredskabsfolkene.

Stormen Helga har i det hele taget sat sit aftryk på midt og vestjylland i løbet af natten. Midt og Vestjyllands Politi fortæller om problemer over det meste af landsdelen, med undtagelse af Viborg Kommune.

I Thisted er kystvejen spærret for trafik på grund af oversvømmelser. I Skive er der gang i bredskabet for at holde vandet væk fra det lavtliggende områder ved havnen, som ofte er blevet oversvømmet gennem de senere år. Her står bl.a. Stårupvej i øjeblikket under vand.

Andre steder i landsdelen har nedbøren givet oversvømmelser på veje og lavtliggende områder, og skabt trafikale problemer. Politiet oplyser blandt andet, at en del af Sønderbækvej ved Idom er skyllet væk i løbet af natten.

Bilisterne opfordres generelt til at færdes forsigtigt i trafikken og være opmærksomme på skiltningen de steder, hvor veje er blevet lukket på grund af oversvømmelser.