Nye fisk i Ganer Å

For 500 år siden blev Ganer Å rettet ud. Nu har den atter fået slyngninger - og i dag også fisk.

I gamle dage skulle Ganer Å levere vand til Ganer Mølle. Det er ikke nødvendigt længere. Derfor har åen fået lov at bugte igen. Som et led i naturgenopretningen skulle der i dag sættes laks og stallinger ud i åen, med hjælp fra en flok ivrige børn

Kim Iversen, vandløbsbiolog hos Danmarks Center for Vildlaks i Borris, fortæller, mens fiskene kommer fra balje til å: