Mildere dom i Yvonne-sagen

Vestre Landsret har ændret dommen for de dømte i Yvonne-sagen fra Mors.

Nævningene i ankesagen om mishandlingen af den 36-årige Yvonne Hansen fra Sejerslev på Mors kendte i dag de dømte skyldige efter straffelovens paragraf om vold under "særdeles skærpende omstændigheder". Men samtidig besluttede nævningene, at ændre byrettens afgørelse for de dømte.

I byretten var de blevet dømt for uagtsomt manddrab, men nævningene fandt ikke, at der var beviser for, at de  havde til hensigt at dræbe Yvonne Hansen.

I alt syv personer blev sidste år dømt for det meget voldelige overfald på kvinden fra Sejerslev i september 2007. Én af dem blev dømt til anbringelse på en institution på ubestemt tid. De øvrige fik domme på mellem to og otte års fængsel.

Mishandlingen skete i september 2007. Kvinden blev sparket, tævet og slået i ansigtet og på kroppen. Derefter tog gruppen offeret med i en bil. Ved et øde sommerhusområde trak de tøjet af hende, slog og sparkede hende igen og proppede et menstruationsbind i hendes mund. Hun blev efterladt en tidlig morgen og blev nogle timer senere fundet stærkt afkølet af en landpost.

Yvonne Hansen er i dag lammet i hele kroppen og er anbragt på et plejehjem uden udsigt til bedring.

Landsrettens ventes imorgen at afgøre, hvilken hvor lang en straf, de dømte skal have.