Viborg vil ekspropriere

Viborg kommune vil ekspropriere to landbrugsjorde for at få plads til et nyt boligområde

Viborg kommune vil bygge et nyt boligområde ved Solvænget i i den østlige del af Frederiks. Men markerne, hvor boligområdet skal ligge, ejes af private landmænd. Kommunen og landmændene har været i dialog, og er blevet enige om eksproprieringen, men de er ikke blevet enige om prisen. Kommunen har tilbudt landmændene 45 kroner pr. kvadratmeter, men det er landmændene ikke tilfreds med. Derfor bliver det op til taksationskommissionen at fastsætte en pris.

Kommunen har mulighed for at ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, når det er af væsentlig betydning for at føre en lokalplan ud i livet.

Byrådet træffer endelig beslutning om eksproprieringen på et møde den 1. september.