Region: Viborg-eksempel skal udbredes til alle hospitaler

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) vil arbejde for, at erfaringerne fra Regionshospitalet i Viborg bliver udbredt til resten af regionens hospitaler.

Effektiviseringer på Regionshospitalet i Viborg betyder, at en operationsstue nu kan nå fem operationer på én dag, hvor de før nåede tre. Og det er uden at folk arbejder hårdere - de arbejder bare smartere. Og arbejdet med at forbedre arbejdsgangene skal være et forbillede for resten af regionens hospitaler. Det mener Regionsrådets formand, Anders Kühnau (S). 

- Det flugter med, hvad jeg gerne vil have: At vi har en kultur, hvor vi arbejder i teams og ser mere fordomsfrit på, hvilke jobfunktioner den enkelte har, siger han. 

Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen blev glad af at se eksemplet på effektiviseringer i Viborg, uden at det stresser medarbejderne.
Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen blev glad af at se eksemplet på effektiviseringer i Viborg, uden at det stresser medarbejderne.
Foto: Lasse Uttrup, TV MIDTVEST

Kjeld Møller Pedersen er sundhedsøkonom på Syddansk Universitet, og han ser masser af plads til forbedring i det danske sundhedsvæsen. 

- Det positive er, at man ved at se på arbejdsgange og hvordan opgaverne fordeles mellem forskellige personalegrupper, kan gøre det endnu bedre. Det er en klar illustrering af, at der er en række uudnyttede muligheder for at effektivisere, også uden at personalet skal løbe hurtigere. Når bare det er gjort med omtanke, siger han.

Anders Kühnau tror allerede, til en hvis grad, at hospitalspersonalet i resten af regionen gør som i Viborg, men han vil gerne være med til at italesætte opblødningen af faggrænserne endnu mere, som de har gjort det i Viborg. Resultatet er, at de nu kan være klar til næste operation efter kun 11 minutter, mens det tidligere kunne tage halvanden time. 

- Hvis et teamsamarbejde skal fungere, skal man være fleksibel i forhold til faggrænser. Man må ikke være for bundet, for det giver begrænsninger, konstaterer han. 

Ifølge Kjeld Møller Pedersen er der et stort potentiale for at udbrede erfaringerne fra Viborg til hele landet.

- Eksemplet fra Viborg viser, at der er store muligheder for at udnytte sygehusvæsnet endnu bedre - vel at mærke uden at stresse nogen yderligere. Men faggrænser og arbejdsdelinger kan nogle gange stille sig i vejen - også uden at man selv er opmærksom på det, siger han. 

Region Midtjylland forhandler netop nu overenskomster med de faglige organisationer, og her har regionen ifølge Anders Kühnau fokus på at skabe færre barrierer mellem fagene. ​

På Regionshospitalet i Viborg kan de nu på Mave- og Tarmafdelingen operere fem patienter om dagen mod tidligere tre.

Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Sundhed.