Pihl: Bedre vedligeholdelse ved vandløb

Venstres Kristian Pihl Lorentzen vil skærpe reglerne for vedligeholdelse af vandløb og sætte en stopper for oversvømmelse.

Kristian Pihl Lorentzen har set alt for mange husejere, sommerhusejere, landbrug måttet se deres marker, grunde  og kældre blive forsumpet og fugtskadet som følge af oversvømmede vandløb. Derfor har venstremanden, sammen med de andre blå partier, fremsat et konkret beslutningsforslag, som skal skærpe reglerne for vedligeholdelse af vandløb.

- Det skal blandt andet ikke længere være lodsejernes ansvar at påvise, at vedligehold af vandløb påvirker miljøtilstanden i vandløb ved særligt skrøbelige naturområder. Bevisbyrden skal vendes om, så det fremadrettet bliver kommunernes opgave at bevise påvirkningen af miljøet, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Han vil derudover generelt have reglerne ændret, så det fremgår klart, at afledning af vandet ud til havet er vandløbets hovedformål.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Vejr.