Kræver millionerstatning for Kvols-skandale

Energi Viborg konkluderer, at ansvaret for den fejlslagne geotermiske boring ved Kvols ligger hos den virksomhed, der stod for boreledelsen.

Sagen om fjernvarmeboringerne ved Kvols får nu et nyt kapitel.

Energi Viborg Kraftvarme har besluttet at rejse et krav på 10 millioner kroner mod den tidligere leverandør Ross Engineering. Selskabet forsøger via en voldgiftssag at få ikke alene ansvaret for forløbet placeret, men også at få en økonomisk kompensation.

- Det vil ikke kunne dække de meget store tab, som projektet medførte, og som desværre også rammer fjernvarmeforbrugerne i Viborg. Men vi mener, at det er vores pligt at gøre, hvad vi kan for at få minimeret tabet og ikke mindst at få klarhed over ansvarsfordelingen i den komplicerede sag, siger formanden for Energi Viborg Niels Dueholm i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at Energi Viborg allerede i 2013 varslede Ross Engineering om, at et økonomisk krav kunne være på vej. Og det kommer så nu, efter en omfattende teknisk gennemgang med bistand fra en ekstern ekspert.

- Gennemgangen har efter vores vurdering bekræftet, at der er grundlag for at rejse kravet på de 10 millioner kroner, siger Niels Dueholm.

Energi Viborg holder blandt andet Ross Engineering ansvarlig for ikke at have fremskaffet eller brugt data fra tidligere boringer i området. Desuden har de i følge Energi Viborg også ansvaret for hele den strategi, boringen blev tilrettelagt og igangsat under.

I maj 2011 fik Ross Engineering opgaven med boreledelse af Viborg Fjernvarme efter et udbud. Senere, da Viborg Fjernvarme var truet af konkurs, gav Viborg Kommune en kommunegaranti til projektet under betingelse af, at projektet blev overdraget til Energi Viborg Kraftvarme.

10 millioner kroner er i følge kontrakten det største beløb, Ross Engineering kan gøres ansvarlig for.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Samfund.