Kovending i sagen om Tange Sø

Kovending hos politikerne i Viborg Kommune.

Mens medlemmerne i klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune i sidste uge bakkede op om Gudenå Komiteens høringssvar til statens vandplaner, så vender de politiske kolleger i økonomiudvalget nu forslaget ryggen.

I høringssvaret anbefaler kommunerne - heriblandt Viborg og Silkeborg - at lede så meget vand som muligt fra Gudenåen udenom Tange Sø, og de planer mente man i miljøudvalget, var en god ide.

Økonomiudvalg siger nej

I morgen behandler økonomiudvalget sagen, og en rundringning til udvalgets medlemmer som TV/Midt-Vest har lavet viser, at mindst fem ud af ni medlemmer her siger nej til de foreslåede planer i høringssvaret. 

Massiv kritik

Kovendingen blandt politikerne kommer efter en massiv kritik af planerne. Leder man Gudenåen udenom søen vil Tange Værket, der i dag producerer el, ikke længere kunne køre, og kritikerne forudser, at søen ender som en lavvandet mose.

I sidste ende er det op til staten at beslutte, hvad der skal ske med Gudenåen og Tange sø.